Skånsk konjunktur: Bostadsmarknaden växer i Skåne

Bostadsbyggandet har varit omfattande i Skåne under 2010-talet. Sju av tio färdigställda bostäder finns i flerbostadshus, och inte sedan 1960-talet har bostadsbyggandet varit så centrerat kring flerbostadshus som nu. Samtidigt ökar andelen bostäder som ägs av privata fastighetsbolag, och under den senaste femårsperioden har privata fastighetsbolag passerat allmännyttan som den näst vanligaste ägaren av flerbostadshus. Det visar rapporten Skånsk konjunktur, som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne. Rapporten släpps i sin helhet den 4 juni.

Bostadsbyggandet i Skåne har varit ovanligt stort under 2010-talet, och även om antalet påbörjade bostadsbyggen minskade under 2019 är nivån fortsatt hög. Totalt färdigställdes 51 000 bostäder i Skåne under 2010–2019, 46 procent fler än under föregående tioårsperiod. Bostadsbyggandet har inte bara ökat under senare år, utan även ändrat karaktär. Av de bostäder som färdigställdes under 2010-talet låg sju av tio i flerbostadshus. Inte sedan 60-talet har bostadsbyggandet varit så centrerat kring flerbostadshus som nu. I jämförelse låg 53 procent av de färdigställda bostäderna under 2000–2009 i flerbostadshus, medan 47 procent var småhus, såsom villor, radhus och parhus.

Samtidigt som flerbostadshusbeståndet växer ökar också de privata fastighetsbolagens marknadsandelar. Allmännyttiga bostadsbolag äger 75 100 bostäder i flerbostadshus i Skåne, enligt siffror från 2019. Det innebär en ökning med 0,8 procent sedan 2014. Under samma period har antalet bostäder i flerbostadshus som ägs av aktiebolag, det vill säga privata fastighetsbolag, ökat med 24,3 procent till 87 800. Under den senaste femårsperioden har alltså privata fastighetsbolag samlat sett vuxit om allmännyttan. Denna utveckling beror inte på ett uteblivet bostadsbyggande från allmännyttans håll, utan på att flera kommuner valt att sälja delar av sitt allmännyttiga bestånd under de senaste åren.

Bostadspriserna har ökat kraftigt i Skåne under senare år, men skillnaderna gentemot övriga svenska storstadsregioner har ökat. Samtidigt har inte priserna i Skåne påverkats på samma sätt som Stockholmsregionen av amorteringskrav och skärpta låneregler.

Det är inte bara bostadspriserna som ökat under senare år, utan även försäljningsvolymerna. Under 2019 såldes 23 000 bostäder i Skåne. 2013, det år under 2010-talet med lägst antal försäljningar, såldes knappt 14 500 bostäder i regionen.

Analysen Skånsk konjunktur, som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne, presenteras i sin helhet den 4 juni.