Bok från Øresundsinstituttet inför Öresundsbrons 20-årsjubileum: Checkpoint 2020 Människor, gränser och visioner i Öresundsbrons tid

Öresundsbron fyller 20 år –  vad har hänt under dessa år? Och vart är vi på väg? Danska och svenska journalister, forskare och analytiker ger i denna antologi en aktuell bild av Öresundsbrons betydelse och utvecklingen i regionen.

Från att vara en ny förbindelse med stor allmän förväntan omkring sig har Öresundsbron utvecklats till en daglig eller återkommande färdväg för många människor i Öresundsregionen. Samtidigt har de senaste åren präglats av gräns- och id-kontroller i samband med flyktingkrisen, vidare till att gränsen nu – under pågående coronapandemi – i det närmaste stängts.

I sex essäer utvecklar forskare vid universiteten i Köpenhamn, Lund och Malmö samt Copenhagen Business School sin syn på hur bron utgör en gräns mellan två länder och inte bara en fast förbindelse samt hur den nya benämningen Greater Copenhagen anknyter till bron och berättelsen om Öresundsregionen. De undersöker hur bron skapar nya mönster för urbanisering och geografisk olikhet, hur en tv-serie lyckades fördjupa brons symbolkraft och hur bron fungerar som projektionsyta för identiteter som kan vara både lokala och kosmopolitiska. I den avslutande essän ställs den kritiska frågan huruvida Öresundsbron som vi känner den i dag är ett tecken på en ny tid med förankring i den djupa nationalstaten.

I antologin möter vi också pendlare, pensionärer, fiskare, företagare, kulturutövare och många andra som i ett 20-tal intervjuer berättar hur Öresundsbron påverkat regionen och dem själva, hur den dansk-svenska vardagen ser ut och funderar över vad som väntar i framtiden. Vi möter den danska tonåringen som går på skategymnasium i Malmö, forskaren som gått från att demonstrera mot bron till att hylla regionen, författaren som utforskat sin transidentitet i Köpenhamn och ett antal andra personer som lever och verkar i regionen. Vidare möter vi danska och svenska politiker samt en lång rad danska och svenska röster om regionen som inhämtats av Folklivsarkivet i Lund och Dansk Folkemindesamling vid Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. En inledning och en epilog med ett 200-årsperspektiv inramar forskaressäerna och intervjuerna. Boken innehåller även ett omfattande bildmaterial som främst hämtats från News Øresund.

Interview med ambassadörer
Øresundsinstituttet bad Danmarks ambassadör i Sverige, Vibeke Rovsing Lauritzen, och Sveriges ambassadör i Danmark, Fredrik Jörgensen, att berätta om deras syn på Öresundsbron och Öresundsregionens utveckling i samband med utgivningen av boken Checkpoint 2020 – människor, gränser och visioner i Öresundsbrons tid.

Klicka här för att se videon

 

Köp av boken
Boken finns at köpa i bokhandeln och här. Trådhäftat mjukband. 232 s. Rikt illustrerad.
Svensk upplaga:
(Avser framsida och inledning)
ISBN 978-91-7061-306-7
Dansk upplaga:
ISBN 978-91-7061-307-4.

För mer information:

Øresundsinstituttet / News Øresund
Johan Wessman
vd
johan.wessman(at)oresundsinstituttet.org
+46 702 52 32 41

Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet
Johanna Rivano Eckerdal
Föreståndare
johanna.rivano_eckerdal(at)kultur.lu.se
+46 46 222 30 35

Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet är en nätverksorganisation med målsättningen att skapa möten mellan forskare och mellan forskare och aktörer utanför universitetet, samtidigt med en samverkan med det omgivande samhället på olika sätt.www.cors.lu.se

Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och den regionala nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kunskap om utvecklingen i Danmark och Sverige med fokus på Öresundsregionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse med finansiering från mer än 100 medlemmar inom offentlighet och näringsliv i Danmark och Sverige.
www.oresundsinstituttet.org  /
www.newsoresund.org

Antologin är utgiven i samverkan mellan Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet, det dansk-svenska kunskapscentret Øresunds-instituttet med sin gränsregionala nyhetsbyrå News Øresund samt Makadam Förlag.


Läs ett urval av intervjuerna i boken

Ingvar Carlsson hade bestämt sig: ”När jag blir statsminister ska bron byggas”
Han var med i beslutet om att bygga Öresundsbron
Akademiker flyttade från Rumänien till Öresund – efterlyser en väg in på arbetsmarknaden
Öresundsbrons vd uppmanar staterna att tänka mer gränsöverskridande
”Danmark gillar sina fiskare – i Sverige ses vi som en pittoresk yrkesgrupp”
Den dolda vägen över Öresundsbron
Ung dansk skejtare lockad av kreativt gymnasium i Malmö
Svenska, danska eller ”skandigröt”
Från bromotståndare till Öresundsentusiast
Tågvärden som blivit Öresundspendlarnas favorit

AddThis Sharing Buttons