Sista förhandlingsdagen – fyra vägar att gå i danska storkonflikten

Tisdagen är den sista avgörande medlingsdagen i storkonflikten, som berör avtal för 745 000 offentliganställda i Danmark. Det finns fyra möjliga utfall av dagens förhandlingar: 1. Parterna kommer överens. 2. Forligsmanden (medlaren) kan presentera ett medlingsbud som parterna accepterar. 3. Forligsmanden skjuter upp konfliktvarsel ytterligare två veckor. Förhandlingar/medlingsbud förkastas och konflikten bryter ut på söndag.

Idag är sista chansen för parterna i den danska storkonflikten att komma överens. Om de inte når en uppgörelse kan strejk bryta ut på söndag. Det finns fyra möjliga utfall av förhandlingarna. Det skriver Politiken.

Under tisdagen samlas fack och arbetsgivare för samtliga berörda områden, stat, kommun och region, hos Forligsinstitutionen (Medlingsinstitutet). En möjlig utgång för dagens förhandlingar är att parterna kommer överens om nya avtal. Men det hänger till stor del på förhandlarna för den statliga sektorn, menar Flemming Ibsen, professor emeritus vid Aalborgs universitet.

– Om de statliga kan nå fram till ett genombrott kan de kommunala och regionala följa efter. På samma sätt som industrin vanligtvis sätter ramen för löneutvecklingen inom privat sektor är det staten som traditionellt har satt den för offentliganställda, säger han.

Förhandlingarna kan också sluta på andra sätt. Dels finns den överhängande risken av ett sammanbrott. Då bryter strejk ut på söndag och sex dagar senare svarar arbetsgivarna med lockout, om konflikten inte får en lösning tidigare.

Men huvudmedlaren, Mette Christensen, har möjlighet att själv lägga fram medlingsförslag som parterna måste ta ställning till. Ett sådant förslag kan innehålla alla konfliktens kärnfrågor: lön, lunchrast och lärarnas arbetstider. Men Mette Christensen kan också lämna flera medlingsförslag som endast behandlar ett område var.

Mette Christensen kan också skjuta upp de varslade stridsåtgärderna ännu en gång. Men endast om hon uppskattar att det finns en möjlighet att parterna kommer överens.

Om parterna inte kommer överens och konflikten bryter ut kommer runt 100 000 offentliganställda gå ut i strejk på söndag. Sex dagar senare svarar arbetsgivarna med lockout av 440 000 offentliganställda, om konflikten inte får en lösning innan dess. (News Øresund)

Tågtrafiken över Öresundsbron ställs in vid konflikt – läs mer på Øresundsinstituttets hemsida