55 fler flyttade över Öresund förra året

Under 2017 gick det 55 fler flyttlass över Öresund, jämfört med året innan. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Under 2017 gick det 55 fler flyttlass över Öresund, jämfört med året innan. Det rör sig om en liten ökning av antalet personer som flyttar från Skåne till Danmark, samtidigt som något färre personer flyttade åt andra hållet. Dagens nivåer är endast en tredjedel av rekordåren i mitten av 2000-talet. Det visar siffror från Danmark Statistik.

Även om något färre personer valde att flytta från Östdanmark till Skåne under 2017, jämfört med 2016, ökade det totala antalet flyttlass över Öresund förra året. Men nivån är fortfarande inte i närheten av rekordåren vid mitten av 2000-talet.

Vid mitten av förra decenniet steg antalet personer som flyttade över Öresund kraftigt till över 6 000 personer per år. Det var framförallt höga bostadspriser i huvudstadsområdet som gjorde att allt fler danskar bosatte sig i Sverige.

Åren efter finanskrisen vände trenden. Idag är antalet personer som flyttar från Östdanmark till Skåne endast en tredjedel av vad antalet var för tio år sedan. Idag går det också fler flyttlass åt andra hållet – sedan 2010 är det fler personer bosatta i Skåne som flyttar till östra Danmark än tvärtom.

Även om bostadspriserna i Region Huvudstaden ökar även idag har det alltså inte gett samma utslag i antalet personer som väljer att flytta över sundet till Skåne. Vid mitten av 2000-talet flyttade allt fler till Skåne för att bostadspriserna var relativt låga där. Samma sak gäller inte idag, skriver Danmark Statistik. (News Øresund)