Rapporten: Skånsk konjunktur

Coronaåret 2020: Skåne har klarat sig bättre än Stockholms och Västra Götalands län 
Omsättningen i näringslivet, permitteringar, varsel och antalet anställda. Alla dessa faktorer pekar på att Skåne har klarat sig igenom coronaåret 2020 bättre än Stockholms och Västra Götalands län. Samtidigt har Skånes arbetslöshet, som är hög i ett nationellt perspektiv, ökat i framförallt sydvästra Skåne. I Sydöstra Skåne var däremot arbetslösheten lägre i mars i år än innan pandemin bröt ut. Rapporten visar också hur coronapandemin har slagit mot olika branscher – i fem av de elva jämförda branscherna har omsättningen faktiskt ökat under 2020 jämfört med 2019.

Læs rapporten 

 

Rapporten i media:

Sydsvenskan: Bättre pandemier än väntat för Skånes näringsliv
TT publicerat i bland annat i DN, Svenska Dagbladet och SVT Nyheter Skåne: Skånes näringsliv klarade pandemin bäst
RapidusTV: om den skånska företagskonjunkturen
Sydsvenskan/HD: Trots pandemin: Fler nya företag och jobb i Skåne förra året
Kristianstadsbladet: Efter coronaåret – nu spår experterna en ljusning
Norra Skåne: Arbetsmarknaden återhämtar sig i nordost