Ny analys: Skånsk konjunktur. Tema: Coronakris och utveckling i näringslivet

Uppdragsanalys för Sparbanken Skåne
Uppdragsanalys för Sparbanken Skåne
Coronaåret 2020: Skåne har klarat sig bättre än Stockholms och Västra Götalands län 
Omsättningen i näringslivet, ökningen av permitteringar och varsel och antalet anställda. Alla dessa faktorer pekar på att Skåne har klarat sig igenom coronaåret 2020 bättre än Stockholms och Västra Götalands län. Samtidigt har Skånes arbetslöshet, som är hög i ett nationellt perspektiv, ökat i framförallt sydvästra Skåne. I Sydöstra Skåne var däremot arbetslösheten lägre i mars i år än innan pandemin bröt ut. Rapporten visar också hur coronapandemin har slagit mot olika branscher – i fem av de elva jämförda branscherna har omsättningen faktiskt ökat under 2020 jämfört med 2019. 
Sjätte konjunkturanalysen sedan 2018 
Sjätte konjunkturanalysen sedan 2018 
För sjätte gången har Øresundsinstituttet gjort rapporten Skånsk konjunktur på uppdrag av Sparbanken Skåne. Den kommer i vår i en ny layout och med sex delområden istället för sju. Temat är ”Coronakris och utveckling i näringslivet” och rapporten djupdyker i hur det skånska näringslivet har klarat sig under coronaåret 2020.
Sjätte konjunkturanalysen sedan 2018 
Skånes näringsliv har klarat krisen bättre än Stockholms och Västra Götalands län
Summeringen av coronaåret 2020 visar på en splittrad bild där mycket har gått bättre än förväntat. Antalet anställda i Skåne ökade under coronaåret 2020, framför allt i det privata näringslivet och i statlig verksamhet. I Stockholms och Västra Götalands län har antalet anställda minskat under 2020. Men även om det skånska näringslivet visat sig vara relativt robust under pandemin så har Skånes sedan tidigare höga arbetslöshet förstärkts under pandemiåret. Det beror bland annat på att det är en stor inflyttning till Skåne och under 2020 ökade antalet invånare i Skåne med 11 500 personer. Malmö har fortfarande högst arbetslöshet i hela landet och långtidsarbetslösheten ökar i hela Skåne. Flera branscher har ökat sin omsättning markant medan andra har gjort stora förluster och pandemin har tydligt skyndat på en redan pågående strukturförvandling, visar regional omsättningsstatistik från SCB.

HIGHLIGHTS FRÅN ANALYSEN

LIGHTS FRÅN ANALYSEN

Mindre omsättningstapp i Skåne än Stockholm och Västra Götaland

Coronaåret 2020 slutade bättre för det skånska näringslivet än vad många befarade. Omsättningen ökade i fem av de elva branscher som ingår i SCB:s regionala omsättningsstatistik och som omfattar alla företag som redovisar moms. Till skillnad från under finanskrisen 2008-2009 så har det skånska näringslivet hittills klarat coronapandemin bättre än övriga storstadsregioner och rikssnittet.
I Skåne minskade den totala omsättningen i näringslivets elva branscher med 0,5 procent under 2020 jämfört med 2019. I Stockholms län låg minskningen på 3,0 procent och i Västra Götalands län på 4,7 procent. Minskningen i hela Sverige var 3,2 procent. Skåne noterar den bästa, eller minst dåliga utvecklingen, bland storstadsregionerna för branscher inriktade mot fastigheter, information, handel, tillverkning, energiförsörjning och miljö, transporter samt hotell och restaurang. I fem av de elva branscherna ökade omsättningen i Skåne:
• Fastighet + 10,5 %
• Information och kommunikation +8,4 %
• Jordbruk, skogsbruk och fiske + 4,6 %
• Handel +1,6 %
• Byggverksamhet +0,9 %

32 procent färre gästnätter – tufft men ändå bättre än i övriga storstadslän

Reserestriktioner, församlingstak och allmän avrådan från att vistas där trängsel kan uppstå har drabbat besöksnäringen hårt. Oavsett vilken statistik som används för att mäta utvecklingen i branscherna på övergripande nivå så är det hotell- och restaurang som står som den största förloraren under krisen med störst omsättningstapp, högst andel permitterade och flest företag som har fått beviljat omställningsstöd. Skånsk besöksnäring tappade 10,7 miljarder kronor under 2020 och 32 procent av gästnätterna försvann. Under året permitterades 10 700 personer inom besöksnäringen. Dock har utvecklingen inte varit riktigt lika tuff i Skåne som i Stockholms och Västra Götalands län.

Ökad omsättning inom handeln i Skåne
Under 2020 ökade omsättningen inom handeln i Skåne med 1,6 procent till totalt 411 miljarder kronor. Handeln omfattar såväl hårt trängda klädbutiker som växande e-handelsaktörer och butiker med fokus mot bland annat hemelektronik, heminredning och bygg. Även parti- och provisionshandel ingår i branschen. Med 86 300 sysselsatta är handeln Skånes största bransch i det privata näringslivet. 15 procent av de anställda inom den skånska handeln har varit permitterade under 2020 och 518 företag har fått omställningsstöd från Skatteverket.
Sjätte konjunkturanalysen sedan 2018 
Återhämtning på arbetsmarknaden – men fler långtidsarbetslösa
Arbetslösheten i Skåne har ökat under coronakrisen och det från en redan hög nivå. Dock passerade antalet arbetslösa toppen under förra sommaren och arbetslösheten var i mars 2021 10,6 procent. Det är högre än i Stockholm och Västra Götaland såväl som rikssnittet. I Skåne har det samtidigt varit en mindre ökning av antalet varsel och färre permitteringar under 2020 än i de två andra storstäderna. Långtidsarbetslösheten ökar i Skåne såväl som i hela landet, vilket ger risk för växande utanförskap. Sydöstra Skåne är det enda delområdet i Skåne där arbetslösheten i mars 2021 var lägre än före coronapandemin. I tre av delområdets fyra kommuner har arbetslösheten minskat mellan mars 2020-2021 – i Tomelilla, Ystad och Simrishamn. Sjöbo hade i mars 2021 delområdets lägsta arbetslöshet på 6,3 procent efter en uppgång med 0,1 procentenheter sedan mars 2020. Lyfter vi blicken mot hela Skåne är bilden splittrad. I Malmö har arbetslösheten ökat till 15,3 procent vilket är högst i landet. Grannkommunen Lund har en arbetslöshet på 7,4 procent. Av Skånes sex delområden har tre en ensiffrig arbetslöshet: Lundaområdet, sydöstra Skåne samt Mellanskåne.
Sjätte konjunkturanalysen sedan 2018 
Trend april 2021: Utifrån arbetslöshetssiffrorna i april fortsätter återhämtningen på arbetsmarknaden. Mellan mars-april i år sjönk arbetslösheten i Skåne med 0,4 procentenheter till 10,2 procent – vilket är den största nedgången från en månad till en annan sedan pandemin bröt ut. Jämförs mars 2020-mars 2021 är det enbart 5 kommuner som har en lägre arbetslöshet 2021. En månad senare har däremot nästan alla kommuner i Skåne samt länet i stort en lägre arbetslöshet räknat från april 2020 till april 2021.
Stor efterfrågan på omställningsstöd
3 100 skånska företag har beviljats 464 miljoner kronor i omställningsstöd under 2020. Sett till andel av de sysselsatta är det hotell- och restaurangbranschen som har permitterat flest medarbetare. Det är även den bransch som har beviljats mest omställningsstöd till följd av coronapandemin. 746 företag i hotell- och restaurangbranschen har fått omställningsstöd till ett samlat värde på 163 miljoner kronor. Därefter följer handel, tillverkning och transport. Omställningsstöd ges till företag som har tappat en väsentlig del av deras nettoomsättning. I Skåne jobbar drygt 38 procent av de sysselsatta i de branscher som är värst drabbade av coronapandemin: handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet, företagstjänster samt kulturella och personliga tjänster. Trots coronapandemin startades det drygt 10 100 företag i Skåne under 2020. Det är knappt 1 000 fler företag än under 2019, en ökning med 10 procent.
Villapriserna har ökat med 12 procent 
Skåne attraherar fler nya invånare från övriga landet
Skåne var den region som netto attraherade flest invånare från övriga landet under 2020. Runt 24 600 personer flyttade till Skåne från övriga regioner och närmare 21 200 flyttade från regionen. Det ger ett inrikes flyttningsöverskott på 3 500 personer. Samlat sett växte Skåne med 11 500 nya invånare under 2020, en ökning med 0,8 procent från 2019.
Villapriserna har ökat med 12 procent 
Villapriserna har ökat med 12 procent 
Coronapandemin har tvärtom mot vad som befarades i starten inte gett en lägre prisutveckling på bostadsmarknaden. Många kommuner i Skåne har haft ett rekordår på bostadsmarknaden med stora prisökningar på främst villor. Under pandemin har villamarknaden hamnat i fokus när hemarbete blivit det nya normala för många tjänstemän och möjligheten för att resa minskat. Att relativt få småhus byggts under senare år bidrar också till ett lågt utbud av hus. Det genomsnittliga priset på bostadsrätter i Skåne har ökat med åtta procent under perioden april 2020-mars 2021 jämfört med april 2019-mars 2020. Under samma period har villapriserna, beräknat på K/T-talet som beskriver relationen mellan köpeskilling och taxeringsvärde, ökat med 12 procent.

13 företag om hur de ställt om under coronakrisen

13 företag om hur de ställt om under coronakrisen

Under coronapandemin har förändrade konsumtionsvanor, resmönster och restriktioner påverkat näringslivet. Vissa branscher och företag har gynnats av att förändringen skapat ökad efterfrågan, andra har fått uppleva hur efterfrågan har minskat. Till denna rapport berättar 13 företag från olika branscher i hela Skåne om hur de har påverkats och ställt om verksamheten för att klara krisen.
Det svenske timet tl 
Hemma-fixande gynnar bygghandeln
– Vi är i en bransch som har varit vinnare i pandemin och har inte behövt utnyttja något permitteringsstöd utan kunnat köra på och försökt bedriva vår verksamhet så coronasäkert det bara går. Vi har haft en positiv utveckling i omsättning. Det är tydligt att folk har investerat i sina hem istället för att åka på charterresa, de pengarna har man lagt på ett nytt trädäck eller renovering, säger Magnus Detterholm, vd på bygghandeln Optimera Svenska AB med huvudkontor i Malmö. 
Det Det svenske timet tl svenske timet tl 
Från pappersmassa till toarullar 
– Vi ställde om delar av produktionen till moderrullar för tillverkning av toalettpapper och samtidigt permitterade vi i viss utsträckning personal, säger Susanne Hägerstrand, marknadsdirektör för Klippans Bruk.
Det svenske timet tl 
Digital utbildning och försäljning
– Vi har satsat på exempelvis digitala utbildningar. Vi brukar årligen utbilda ca 300 personer inom brandskyddsmålning och brandtätning. Under pandemin har det varit omöjligt med fysiska utbildningar så vi tog tidigt beslutet att omvandla till digitala utbildningar, Protega Academy, säger Dan Klittbo, vd på Protega i Trelleborg.
Det svenske timet tl 
Lokalt fokus och lantlig miljö attraktivt för besökare under krisen
– Vi har klarat oss eftersom vi ligger i en by och inte i en stad. Det har varit stängt i sex år och folk har gått och väntat på att det ska öppna igen. Det har funnits ett stort intresse eftersom det är ett hus där många har minnen, det lockar. Många har velat stötta oss för att vi ska överleva, säger Jessica Sundström, krögare på Dalby Gästis.
Det svenske timet tl 
Från fysiska till digitala möten
– Vi slängde oss bokstavligen ut i zoommöten med kunderna i hand. Vecka elva förra året gjorde vi vår första digitala nationella konferens, kunden ställde om på bara 24 timmar, säger Yasemin Arhan Modéer, vd och huvudägare Altitude Meetings.
Det svenske timet tl 

Om rapporten: Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om det ekonomiska läget i Skåne som ges ut av Sparbanken Skåne sedan 2018. Syftet med rapporten är att bidra till ökad kunskap om skånsk ekonomi och utveckling. Materialet baseras på ett stort antal statistiska källor och kvalitativa intervjuer. Analysen produceras av Øresundsinstituttet.
Det s