Pressinbjudan: Ny analys presenteras i Malmö på fredag – unik inblick i hur ID- och gränskontrollerna påverkar Öresundspendlarnas situation som bygger på svar från mer än 900 pendlare

Presskonferens fredag 10 juni kl 08.00

Plats: Øresunddirekts informationscenter i Malmö,
Hjälmaregatan 3 (vid Centralstationens västra uppgång)
Pendlare är inbjudna till förhandsinformation samma dag kl 07.30 då även representanter från media är välkomna att närvara.

Analys: Ny vardag för pendlarna över Öresund

Konsekvenserna av införandet av ID- och gränskontroller mellan Danmark och Sverige, del 1

I februari-mars 2016 genomförde KTH en omfattande undersökning av vad ID- och gränskontrollerna har fått för effekter för alla som pendlar över Öresund. Hur fungerar det för pendlarna? Hur mår de? Vad tycker de? Undersökningen fick brett genomslag och i storleksordningen var tionde tågpendlare deltog i enkätundersökningen. Till detta gjordes en intervjustudie som fördjupande kunskapen ytterligare.

Vid en presskonferens i Malmö på fredag släpps resultaten i form av en unik rapport som speglar Öresundspendlarnas persperspektiv på ID- och gränskontrollerna. 

Rapporten är utgiven av Øresundsinstituttet i samarbete med rapportförfattaren Karin Winter, doktorand vid avdelningen för Urbana och Regionala studier vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH. Författaren står ensam för analys och slutsatser.

Denna rapport utgör den första av två analyser om konsekvenser av införandet av ID- och gränskontroller mellan Danmark och Sverige som Øresundsinstituttet publicerar under sommaren 2016. Del 2 är skriven av Øresundsinstituttets chefanalytiker Britt Andresen och kommer att publiceras den 3 juli under Almedalsveckan i  Visby.


Den plötsliga omsvängningen i svensk flyktingpolitik under hösten 2015 resulterade i beslut om gräns- och ID-kontroller i Öresundsregionen. Dessa åtgärder har fått direkta effekter för människor på flykt undan krig och svåra livsvillkor. Denna rapport är dock ägnad att beskriva hur besluten påverkar människor som till vardags ofta reser över sundet mellan Skåne och Själland. Kontrollerna och de trafikomläggningar som dessa medfört samt det sätt, på vilket förändringarna har genomförts, har på olika sätt berört många människor. Det har fått konsekvenser för de personer som själva reser och i många fall även för deras anhöriga.

Rapporten bygger på en vetenskaplig undersökning som genomfördes under februari-mars 2016 inom ramen för pågående doktorandstudier finansierade av Trafikverket. Undersökningen bestod av en webbaserad enkät med över 900 svarande och av en fördjupande intervjustudie.

Stort tack till alla som delat med sig av sina erfarenheter och gjort den här studien möjlig!

Karin Winter

Doktorand vid avdelningen för Urbana och Regionala studier
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Oresundstog Kastrup trangsel webb


Karin Winter webbKarin Winter är arkitekt SAR/MSA med bred erfarenhet av svensk samhällsplanering. Hon är anställd av Trafikverket som sakkunnig och doktorerar parallellt på KTH vid Avdelningen för Urbana och regionala studier. Karin är särskilt kunnig inom strategisk och långsiktig planering, samspelet mellan olika planeringsinstanser och processledning. Avhandlingsarbetet fokuserar på sociala dimensioners omhändertagande i transportpolitiska beslutsprocesser.


För mer information kontakta:

Karin Winter
doktorand, KTH
mobil +46 (0) 730 361 413
karin.winter@abe.kth.se

Britt Andresen
chefanalytiker, Øresundsinstituttet
mobil +46 (0) 703 05 60 25
britt.andresen@oresundsinstituttet.org

Johan Wessman
vd, Øresundsinstituttet
mobil +46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org


ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av mer än 100 medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet, högskolor och det privata näringslivet.

www.oresundsinstituttet.org  |  www.newsoresund.org