Real Estate Øresund fyller 10 år 2017 – delta den 8 februari

När Öresundsregionens samhällsbyggare och fastighetsaktörer träffas på Real Estate Øresund den 8 februari 2017 är det tioårsjubileum för den uppskattade konferensen och mötesplatsen. Det firar vi genom att blicka extra långt framåt på temat “Den nya staden”.

Storstadstrend, bostadskris, byggboom, hållbar stadsutveckling, miljökrav, uppkopplade städer, big data, cykelstäder, spårvagnsstäder, delningsekonomi, robotisering och självstyrande bilar. Vi lever i en spännande tid där flera starka trender och krafter ställer nya krav på stadsutvecklingen. Real Estate Øresund lyfter frågan hur den nya staden kommer att se ut och hur det påverkar framtidens fastighetsmarknad.

Vi har också med de ledande experterna som talar om konjunkturläget och den aktuella situationen på fastighetsmarknaderna på båda sidor Öresund.

Planeringen av Real Estate Øresund pågår och vi kommer löpande att informera om programmet. På programmet står blandt annat keynote speaker: Ericssons “networked society evangelist” Erik Kruse som ska tala om hur teknikutvecklingen påverkar städerna i framtiden.

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Datum: 8 februari 2017

Tid: kl. 09.00-17.00 med efterföljande mingel

Registrering: från kl. 08.15

Deltagaravgift: 3.595 SEK / 2.750 DKK per person exkl. moms.

Øresundsinstituttets medlemmar deltar med två personer kostnadsfritt och därefter är priset 1.295 SEK respektive 995 DKK per person exkl. moms.

Anmäl dig konferencen

Vi arrangerar konferensen med övertygelsen att skapa den bästa mötesplatsen för Öresundsregionens fastighetsaktörer och andra samhällsbyggare.

Øresundsinstituttet samlar offentlighet och näringsliv i ett unikt nätverk bland annat på våra konferenser och nätverksmöten. Medlemmar i Øresundsinstituttet har alltid två kostnadsfria platser på våra konferenser.

REO_2016_webb