Bli partner till Real Estate Øresund – Öresundsregionens mötesplats för samhällsbyggare

Låt din organisation för en dag bli en del av Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund som arrangeras på Quality View Hotel i Hyllie/Malmö den 6 februari 2020. Där kan du som partner kan synas tillsammans med de bästa talarna och en publik bestående av de viktigaste aktörerna inom samhällsbyggnad och fastighetsutveckling. Som partner får du tillgång till egen minimonter, din logotype syns i marknadsföring och program och en plats vid den efterföljande dansk-svenska nätverksmiddagen.

Klicka här för att läsa informationen som pdf-fil

Den 6 februari 2020 arrangeras den 13:e årgången av Real Estate Øresund – Øresundsregionens mötesplats för samhällsbyggare. Under 2020 fyller Öresundsbron 20 år och vi låter därför årets upplaga av Real Estate Øresund blicka mot framtidens stad.

Möt Ingka Services vd Göran Nilsson som berättar om hur IKEA bygger för framtiden. 
På Real Etate Øresund får publiken lyssna på Ingka Services vd Göran Nilsson som med utgångspunkt från Hubhult i Malmö arbetar med IKEA Retails framtida utveckling där e-handel, ny teknologi, påverkan på klimatet samt intåget i städerna är viktiga faktorer. Ingka Group bildades av Ingvar Kamprad under 80-talet och driver som största franchisetagare 376 IKEA-varuhus på 30 marknader (varumärket och produktutvecklingen ägs av den fristående koncernen Inter IKEA Group). Dessutom utvecklar Ingka köpcentra kring varuhusen. Hittills har företaget byggt upp 44 centra i Europa, Ryssland och Kina. 

Andra talare är: Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård, Malmös stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning, Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen, Malmö kommunstyrelses ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh, Danske Banks chefekonom Las Olsen, Swedbank Research chef Olof Manner och Wihlborgs Fastigheters vd Ulrika Hallengren. Det kompletta programmet kommer att publiceras den 28 november.

2020 fyller Öresundsbron 20 år och vi kan notera att Öresundsregionen är inne i en andra omgång av omfattande infrastrukturprojekt. I slutet av 2020 kommer Köpenhamns och Malmös fjärde utredningsomgång av en Öresundsmetro bli klar och den statliga dansk-svenska utredningen om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kommer att presenteras för regeringarna. Nu påbörjas bygget av Fehmarn Bält-tunneln och redan 2019 invigdes den första delen av den danska landförbindelsen – höghastighetsjärnvägen 250 km/h mellan Köpenhamn och Ringsted. I september 2019 invigdes Metrons cityring i Köpenhamn och på den svenska sidan Öresund byggs såväl spårväg i Lund som fyrspårig järnväg mellan Malmö och Lund och upp mot Göteborg ska hela Västkustbanan på sikt bli tvåspårig. 

I Malmö, Lund och Helsingborg är byggaktiviteten fortsatt hög men prognoserna talar om en uppbromsad konjunktur och minskat bostadsbyggande. Jobben i det skånska näringslivet fortsätter att växa men i en lägre takt än tidigare.

Real Estate Øresund ger deltagarna en unik inblick såväl när det gäller aktuella planer för städernas utveckling som när det gäller utvecklingen inom konjunktur och fastighetsmarknad. Som partner blir du en del av en värdefull kunskapsdag med de bästa talarna och en kvalificerad publik.