Nytt projekt om dansk-svenskt kultursamarbete

Øresundsinstituttet analyserar dansk och svensk kultur med fokus på tvärgående aktiviteter i ett projekt som fått stöd från Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden och Region Skåne. Syftet är att kartlägga samarbete mellan aktörer i den danska och svenska kulturbranschen, även mellan huvudstäderna Köpenhamn och Stockholm, samt se på hur publik och personal rör sig över sundet. Vi vill med kulturprojektet även bidra till samverkan och att skapa ett bredare nätverk mellan kulturbranschen i de båda länderna.

I analysarbetet vill vi beskriva ramar och förutsättningar för kulturen i de två länderna bland annat utifrån research om kulturpolitiken i Danmark och Sverige. Samtidigt kartlägger vi större kulturinstitutioner för att ge en överblick över kulturlivet. Huvudperspektivet är Öresund, men vi har även ett nationellt perspektiv med fokus på huvudstäderna – Stockholm och Köpenhamn. Genom enkätundersökning och research kommer vi även att se närmare på hur kulturinstitutionerna marknadsför sig och attraherar publik från andra sidan sundet, hitta exempel på samarbete mellan aktörer över Öresund samt undersöka hur integrerad arbetsmarknaden är för kulturarbetare. Dessutom kommer vi att inkludera de gränshinder som rör anställda och frilansare som rör sig över Öresund i analysen.

Arbetet ska resultera i två rapporter. Den första ska vara klar sommaren 2021 och fokusera på ramarna för kulturen samt hur personal i kulturbranschen rör sig över sundet och där tillhörande gränshinder. Den andra rapporten ska ha fokus på hur publiken rör sig över gränsen samt på samarbete mellan danska och svenska kulturinstitutioner, och här har vi även ett Stockholm-Köpenhamn perspektiv.

Analysprojektet är ett resultat av ett rundabordssamtal om dansk-svenskt kultursamarbete som Øresundsinstituttet, Nordisk Kulturfond och Sveriges ambassad i Köpenhamn arrangerade på ambassaden i februari 2020 med ett 50-tal kulturaktörer från Danmark och Sverige. Mötet visade på ett stort behov och intresse för att öka kulturutbytet mellan Danmark och Sverige.

Vi har ett tätt samarbete med representanter från Region Skåne, Sveriges ambassad i Köpenhamn, Det Kongelige Bibliotek/Den Sorte Diamant, Nordisk Kulturfond samt Malmö och Helsingborg. Parallellt med analysarbetet vill vi bidra till att skapa ett bredare nätverk mellan aktörer i kulturbranschen i Danmark och Sverige och därför kommer vi bjuda in till fler intressanta samtal om dansk-svensk kultur.

Kontakta oss om du vill veta mer om projektet, har frågor eller input: 

Thea Wiborg
Senioranalytiker och chef för externa relationer
thea.wiborg@oresundsinstituttet.org
0046 (0)70 305 60 25