FAKTA: Trafiken över Öresundsbron

TRAFIK. Efter flera års stadig ökning minskade vägtrafiken över Öresundsbron med 0,4 procent under 2018. Även tågresandet minskade under året, då 1,4 procent färre resor genomfördes 2018 jämfört med 2017.

Uppdatering: Tabellen är uppdaterad med vägstatistiken. Statistiken över antal tågresor väntas inom kort.

I genomsnitt 20 554 fordon reste under 2018 över Öresundsbron varje dag. Jämfört med 2017 innebär det en knapp minskning med 0,4 procent. Minskningen beror på att antalet bilpendlare sjönk, medan såväl fritidstrafik som lastbilstrafik ökade. Minskningen är ett trendbrott, då vägtrafiken över bron har ökat sedan 2014. Den tidigare ökningen har till viss del berott på de gränskontroller som funnits i regionen sedan november 2015, då framförallt tågtrafiken drabbats av längre restider och fler istället valt bilen.

Tågtrafiken över sundet sjönk också under 2018. I snitt noterades 31 313 resor per dag med tåg under 2018, en minskning med 1,4 procent. Skånetrafiken har sett en ökning av sålda pendlarkort under året, så det är andra typer av resor som bidragit till minskningen. Tågtrafiken över sundet har sett en generell tillväxt sedan 2011, men efter att gränskontrollerna infördes sjönk resorna kraftigt 2016.

 

Resor/dag Genomsnittligt antal fordon/dag Förändring
2009 19 462
2010 19 388 -0,4%
2011 19 146 -1,2%
2012 18 618 -2,8%
2013 18 316 -1,6%
2014 18 954 3,5%
2015 19 308 1,9%
2016 20 339 5,3%
2017 20 631 1,4%
2018 20 554 -0,4%
2019 20 423 -0,6%
Genomsnittligt antal resor med tåg/dag Förändring
2009 30 695
2010 28 943 -5,7%
2011 29 661 2,5%
2012 31 191 5,2%
2013 32 481 4,1%
2014 32 376 -0,3%
2015 33 627 3,9%
2016 31 480 -6,4%
2017 31 763 0,9%
2018* 31 313 -1,4%

 

Trafiken på Øresundsbron 2000-2018

 

 

 

Om statistiken

Öresundsbro Konsortiet presenterar statistik över antalet resor över bron, både med tåg- och vägtrafik. Tågtrafiken över Öresundsbron 2018 bygger på en uppskattad helårsstatistik, baserad på de faktiska resorna mellan januari och november. Vägtrafiken avser antalet fordon som passerar bron, men inte antalet unika passagerare.

Fakta om Öresundsbron

Den 23 mars 1991 skrev Sverige och Danmark under avtalet om att bygga en fast förbindelse över Öresund och i augusti 1995 påbörjades anläggningsarbetet. Öresundsbron blev färdig före utsatt tid och kunde invigas den 1 juli 2000 under festligheter och med livesänd Tv-bevakning. Kl. 23.00 öppnades trafiken och det första tågen och bilarna kunde rulla över bron.

Den fasta förbindelsen över Öresund består av en bro och en tunnel samt en konstgjord ö, Pepparholmen, som förbinder bron och tunneln. Förbindelsen är sammantaget 16 km lång varav tunneln och ön Pepparholm båda är omkring 4 km långa.

Öresundsbron har byggts och ägs av Öresundsbro Konsortiet som i sin tur ägs av den svenska och danska staten genom bolagen Svedab AB respektive A/S Øresund. Öresundsbro Konsortiet sköter driften av vägförbindelsen samt förvaltar järnvägsförbindelsen.

Anläggningskostnaderna för den fasta förbindelsen och de anslutande landanläggningarna ska finansieras genom brukaravgifter. Bilisterna betalar vid genomkörningen vid betalstationen medan Trafikverket och Banverket betalar ett fast årligt belopp som indexregleras för rätten att använda järnvägsspåren. Trafikverket och Banedanmark fördelar tågkanalerna samt kräver in avgifter från tågoperatörerna.