FAKTA: Trafiken över Öresundsbron

TRAFIK. Under 2020 har trafiken över Öresundsbron minskat markant till följd av coronakrisen. För helåret 2020 minskade antalet fordon på bron med 38,6 procent jämfört med 2019. Under 2021 är trafiken fortsatt på en historisk låg nivå. 

Under coronaåret 2020 åkte 12 537 fordon i genomsnitt över Öresundsbron varje dag. Det kan jämföras med 2019 där det dagligen åkte 20 423 fordon över Öresundsbron. Det är en minskning med 38,6 procent. Gränskontroll, inreseförbud och reserestriktioner under coronakrisen har främst haft betydelse för biltrafiken medan lastbilstrafiken har varit mindre drabbad eftersom godstransporter är undantagna såväl de danska som svenska gränsstängningarna. Jämförs med prognosen som gjordes maj 2000 innan Øresundsbron öppnade har trafiken sedan bron öppnade pendlat mellan att ligga över och under förväntat, men under coronakrisen har trafiken minskat mer än någonsin under brons 20-åriga historia. Enligt prognosen förväntades det vara 22 251 fordon per dag i 2020.

Trafiken med färjorna över Öresund mellan Helsingborg och Helsingör minskade med 34 procent under 2020 jämfört med 2019 enligt siffror från Danmarks Statistik. Tågtrafiken över Öresund föll också markant under 2020. De preliminära siffrorna visar att det genomsnittligt registrerades 12 650 resor med tåg över Öresundsbron under 2020 vilket är en minskning med 62 procent jämfört med 2019. Tågtrafiken upplever fortsatt kraftiga minskat trafik under 2021 på grund av coronapandemins reserestriktioner.

 

Genomsnittligt antal fordon över Öresundsbron per dag 2009-2020
Resor/dag Genomsnittligt antal fordon/dag Förändring
2009 19 462
2010 19 388 -0,4%
2011 19 146 -1,2%
2012 18 567 -3,0%
2013 18 316 -1,4%
2014 18 954 3,5%
2015 19 308 1,9%
2016 20 284 5,1%
2017 20 631 1,7%
2018 20 557 -0,4%
2019 20 423 -0,7%
2020 12 537 -38,6%

Källa: Øresundsbro Konsortiet

 

 

Genomsnittligt antal tågresande över Öresundsbron per dag 2009-2020
Genomsnittligt antal resor med tåg/dag Förändring
2009 30 695
2010 28 943 -5,7%
2011 29 661 2,5%
2012 31 191 5,2%
2013 32 481 4,1%
2014 32 376 -0,3%
2015 33 627 3,9%
2016 31 394 -6,6%
2017 31 763 1,2%
2018 32 795 3,2%
2019 33 119 1,0%
2020* 12 650 -61,8%

Källa: Øresundsbro Konsortiet.
* Preliminär siffra

 

Trafiken på Öresundsbron och HH-färjorna 2000-2020

Källa: Danmarks Statistik, Øresundsbro Konsortiet

Tågtrafiken på Öresundsbron (antal resor) 2000-2020

Källa: Øresundsbro Konsortiet

 


Om statistiken

Öresundsbro Konsortiet presenterar statistik över antalet resor över bron, både med tåg- och vägtrafik. Tågtrafiken över Öresundsbron 2019 bygger på en uppskattad helårsstatistik, baserad på de faktiska resorna mellan januari och november. Vägtrafiken avser antalet fordon som passerar bron, men inte antalet unika passagerare.

Fakta om Öresundsbron

Den 23 mars 1991 skrev Sverige och Danmark under avtalet om att bygga en fast förbindelse över Öresund och i augusti 1995 påbörjades anläggningsarbetet. Öresundsbron blev färdig före utsatt tid och kunde invigas den 1 juli 2000 under festligheter och med livesänd Tv-bevakning. Kl. 23.00 öppnades trafiken och det första tågen och bilarna kunde rulla över bron.

Den fasta förbindelsen över Öresund består av en bro och en tunnel samt en konstgjord ö, Pepparholmen, som förbinder bron och tunneln. Förbindelsen är sammantaget 16 km lång varav tunneln och ön Pepparholm båda är omkring 4 km långa.

Öresundsbron har byggts och ägs av Öresundsbro Konsortiet som i sin tur ägs av den svenska och danska staten genom bolagen Svedab AB respektive A/S Øresund. Öresundsbro Konsortiet sköter driften av vägförbindelsen samt förvaltar järnvägsförbindelsen.

Anläggningskostnaderna för den fasta förbindelsen och de anslutande landanläggningarna ska finansieras genom brukaravgifter. Bilisterna betalar vid genomkörningen vid betalstationen medan Trafikverket och Banverket betalar ett fast årligt belopp som indexregleras för rätten att använda järnvägsspåren. Trafikverket och Banedanmark fördelar tågkanalerna samt kräver in avgifter från tågoperatörerna.