FAKTA: Trafiken över Öresundsbron

TRAFIK. Efter flera års stadig ökning minskade vägtrafiken över Öresundsbron med 0,4 procent under 2018 och 0,7 procent under 2019. I 2020 minskar trafiken markant till följd av coronakrisen. Under perioden januari-maj har det varit 36 procent färre fordon på Öresundsbron jämfört med samma period förre året. Jämförs med prognosen som gjordes maj 2000 innan Øresundsbron öppnade har trafiken sedan bron öppnade pendlat mellan att ligga över och under förväntat. 

I genomsnitt 20 423 fordon reste under 2019 över Öresundsbron varje dag. Jämfört med 2018 innebär det en knapp minskning med 0,7 procent. Minskningen beror på att antalet bilpendlare sjönk, medan såväl fritidstrafik som lastbilstrafik ökade. Minskningen som sker för andra året i rad är ett trendbrott, då vägtrafiken över bron har ökat sedan 2014. Den tidigare ökningen har till viss del berott på de gränskontroller som funnits i regionen sedan november 2015, då framförallt tågtrafiken drabbats av längre restider och fler istället valt bilen.

 

Resor/dag Genomsnittligt antal fordon/dag Förändring
2009 19 462
2010 19 388 -0,4%
2011 19 146 -1,2%
2012 18 567 -3,0%
2013 18 316 -1,4%
2014 18 954 3,5%
2015 19 308 1,9%
2016 20 284 5,1%
2017 20 631 1,7%
2018 20 557 -0,4%
2019 20 423 -0,7%

Källa: Øresundsbro Konsortiet

 

 

Genomsnittligt antal resor med tåg/dag Förändring
2009 30 695
2010 28 943 -5,7%
2011 29 661 2,5%
2012 31 191 5,2%
2013 32 481 4,1%
2014 32 376 -0,3%
2015 33 627 3,9%
2016 31 394 -6,6%
2017 31 763 1,2%
2018 32 795 3,2%
2019* 33 470* 2,1%

Källa: Øresundsbro Konsortiet.
* Preliminär siffra

 

Trafiken på Øresundsbron och HH-färjorna 2000-2019

 

Källa: Danmarks Statistik, Øresundsbro Konsortiet

Tågtrafiken på Øresundsbron (antal resor) 2000-2019

Källa: Øresundsbro Konsortiet

 

Om statistiken

Öresundsbro Konsortiet presenterar statistik över antalet resor över bron, både med tåg- och vägtrafik. Tågtrafiken över Öresundsbron 2019 bygger på en uppskattad helårsstatistik, baserad på de faktiska resorna mellan januari och november. Vägtrafiken avser antalet fordon som passerar bron, men inte antalet unika passagerare.

Fakta om Öresundsbron

Den 23 mars 1991 skrev Sverige och Danmark under avtalet om att bygga en fast förbindelse över Öresund och i augusti 1995 påbörjades anläggningsarbetet. Öresundsbron blev färdig före utsatt tid och kunde invigas den 1 juli 2000 under festligheter och med livesänd Tv-bevakning. Kl. 23.00 öppnades trafiken och det första tågen och bilarna kunde rulla över bron.

Den fasta förbindelsen över Öresund består av en bro och en tunnel samt en konstgjord ö, Pepparholmen, som förbinder bron och tunneln. Förbindelsen är sammantaget 16 km lång varav tunneln och ön Pepparholm båda är omkring 4 km långa.

Öresundsbron har byggts och ägs av Öresundsbro Konsortiet som i sin tur ägs av den svenska och danska staten genom bolagen Svedab AB respektive A/S Øresund. Öresundsbro Konsortiet sköter driften av vägförbindelsen samt förvaltar järnvägsförbindelsen.

Anläggningskostnaderna för den fasta förbindelsen och de anslutande landanläggningarna ska finansieras genom brukaravgifter. Bilisterna betalar vid genomkörningen vid betalstationen medan Trafikverket och Banverket betalar ett fast årligt belopp som indexregleras för rätten att använda järnvägsspåren. Trafikverket och Banedanmark fördelar tågkanalerna samt kräver in avgifter från tågoperatörerna.