Intervju med Camilla Dahlin: Nytänkande och utvecklingsvilja i industriföretagen under krisen

Det har gått bättre än först förväntat för den skånska industrin under coronakrisen. Krisen har även lett till nytänkande. Det menar klusterorganisationen IUC Syds vice vd Camilla Dahlin. Hon framhäver samtidigt att permitteringsstödet har varit nödvändigt för industriföretagens möjligheter att behålla sin personal. 41 procent av industriföretagen, som ingick i en nationell kartläggning gjord av IUC, har permitterat eller varslat personal under 2020. Samtidigt såg merparten av företagen att likviditeten framöver inte är något problem och att orderingången är på normalläge eller bättre än vanligt.

Under 2020 har 41 procent av de 1 000 små- och medelstora industriföretag, som ingick i en kartläggning genomförd av det nationella klusternätverket IUC, permitterat eller varslat personal.
– Permitteringsstöden har varit viktiga för industriföretagen för att möta den osäkerhet som de kände framför allt i början. Det är svårt att säga upp personal inom industrin eftersom det inte är så lätt att hitta nya medarbetare och lära upp ny personal. Jag tror att många har tagit det säkra före det osäkra vad gäller permittering, förklarar Camilla Dahlin, vice vd och senior advisor för IUC Syd, som är en klusterorganisation för industriella företag i Skåne.

Att hitta rätt personal är en av de stående utmaningarna för industriföretagen, oavsett om det är coronapandemi eller inte.

– När vi pratar med våra stora ankarföretag så är det kompetensförsörjningen som alltid är den största utmaningen. De små företagen säger ofta att det är viktigt att anställa folk med rätt inställning, snarare än med rätt utbildning. En vanlig modell är att man låter nyanställda gå företagets egna interna utbildningar, berättar Camilla Dahlin och fortsätter:
– Industrin kommer att behöva alltmer högteknologisk kompetens och hållbarhetsarbetet kommer att betyda mycket för framtidens industri. Att vara en del av denna utveckling tror jag kommer att attrahera ungdomar mer framöver. Industrin kommer att bli en cool arbetsplats att vara på.

Personalen och strukturen i företagen anser Camilla Dahlin är en av de största styrkorna hos de svenska industriföretagen.
– Jag ser en fördel i att vi har en relativt icke-hierarkisk struktur i bolagen, att det finns en dynamik även i relationen till personalen, exempelvis i samband med produktutveckling. Samverkan mellan olika funktioner som marknad, inköp och produktion, och att ta med personalen i utvecklingen, bidrar till svensk innovationskraft.

(News Øresund – Thea Wiborg)

Foto: IUC Syd

 

Läs hela intervjun på News Øresund