Kopplingen mellan munhälsa och allmänhälsa får TePe att se fram emot fler samarbeten inom life science-sektorn

TePe Munhygienprodukter AB startade med utvecklingen av tandsticka i samarbete med Malmö Tandvårdshögskola på 1960-talet. Idag är TePe ett globalt företag inom området munhälsa och mottog för fyra år sedan titeln som årets life science-företag i Malmö. Enligt vd:n Hanna Hageberg Hammar och marknads- och innovationschefen Helena Ossmer Thedius är förutsättningarna för tillväxt mer partnerskap och tillgång till rätt kompetenser. Global marknadsföring av regionen, bättre infrastruktur, mindre pendlarbyråkrati är andra faktorer som påverka.

Från det globala huvudkontoret nära motorvägen i stadsdelen Fosie i Malmö, utvecklar, distribuerar och säljer TePe en bred produktportfölj av munhälsoprodukter ut på världsmarknaden.

Huvudkontoret har ansvar för hela koncernen med cirka 370 anställda, varav cirka 270 heltidsanställda har anläggningen i Malmö som sin dagliga arbetsplats. År 2017 mottog det privatägda företaget Malmö stads näringslivspris inom området life science.

Utnämningen kom som en överraskning, berättar vd Hanna Hageberg Hammar, då de själva inte hade tänkt på TePe som en life science-verksamhet.

Istället för att vara upptagna med att särskilt tillhöra en viss bransch, har de sedan verksamhetsstarten endast varit upptagna med att främja munhälsa.

Företaget TePe grundades av träskäraren Henning Eklund i Malmö 1965 där de första triangelformade tandpetarna var gjorda i trä. Idag är munhälsoprodukter, såsom interdentaltandborstarna och tandborstarna framställda i plast.

Ambitionen om en utbredd och god munhälsa har alltid varit i fokus. En uppgift som har blivit viktigare med åren eftersom hälsa inte bara handlar om att vara skjukdomsfri utan också är förbundet med en generell livskvalitet, det vill säga att ha en god munhygien och friska tänder.

Därtill kommer ett ökat vetenskapligt erkännande om att bra munhälsa gagnar allmänhälsan och kombinerat med paradigmet om mer sjukdomsförebyggande vård inom sjukvården.

– Hela vår vision är knuten till life science i meningen att förbättra livskvaliteten, säger Hanna Hageberg Hammar, och Helena Ossmer Thedius tillägger:

– Beroende på reglerna så kan våra produkter i vissa länder klassas som medtech. Men vi ser oss inte själva som en medtech-verksamhet, utan som ett företag som agerar inom preventiv munhälsa.

(News Øresund – Kristoffer Dahl)

Læs hele interviewet på News Øresund

Foto: News Øresund