Intervju med Marie Krüeger: Nödvändigt med beredskap för fler kommande konkurser

Sex av tio småföretag har drabbats negativt av coronapandemin samtidigt som fyra av tio företag uppger att de upptäckt och utvecklat nya affärsmöjligheter under krisen. Det visar en undersökning som Almis forskningsråd gjort bland 1 200 småföretag. Almi Skånes vd Marie Krüeger ser positivt på den innovativa utvecklingen under krisen och är förvånad över att inte fler företag tvingas i konkurs även om hon är orolig för att ytterligare bolag drabbas. En lärdom hon tror att företagen kommer att dra av krisen är vikten av en bättre riskhantering och insikten om att det otänkbara kan bli verklighet.

Coronakrisen har drabbat näringslivet, men inte alla lika hårt. Enligt Marie Krügeer, vd på Almi Skåne, ett statligt och regionalt ägt bolag som erbjuder företag möjligheter till lån och affärsutveckling, så är utvecklingen mycket branschberoende, men har drabbat små såväl som stora bolag.
– Till exempel har besöksnäringen, särskilt hotell och restaurangbranschen varit extremt drabbade. Och inom industrin finns det underleverantörer till de branscher som har drabbats. Är man ett industriföretag som tillverkar servetter till restaurangbranschen har det kanske inte gått så bra under krisen varemot de som tillverkat kartong som används mycket inom e-handeln har det gått väldigt bra för, säger Marie Krüeger, vd på Almi Skåne.

En rapport, som Almis forskningsråd har gjort, visar att 60 procent av småföretagen i Sverige upplever att de påverkats negativt av pandemin, medan 20 procent anser de påverkats positivt. Till grund för rapporten genomfördes under oktober 2020 en enkätundersökning bland 1 200 småföretag med färre än 50 anställda i fyra olika branschsegment. Inom hotell- och restaurangbranschen upplevde 85 procent att de påverkats negativt av coronapandemin.

– Det finns inom besöksnäringen och hotell- och restaurangbranschen exempel på företag som haft ett intäktsbortfall på nästan 100 procent. Restaurangerna har till viss del kunnat ställa om till catering, men det täcker ju inte upp, säger Marie Krüeger.

Bland företagen i tillverkningsindustrin var det 65 procent och bland detaljhandelsföretagen var det 40 procent som ansåg att pandemin hade påverkat dem negativt.

(News Øresund – Thea Wiborg)
Foto: Almi Företagspartner Skåne

 

Läs hela intervjun på News Øresund

Denna intervju är gjord i samband med rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet gör på uppdrag av Sparbanken Skåne. Mer om rapporten hittar du här.