Ny analys: Øresunddirekt 2020 – historik

Den dansk-svenska informationstjänsten Øresunddirekt fyller 20 år. Deras informationskontor öppnade den 28 juni 2000 och samma dag som Öresundsbron invigdes den 1 juli 2000 såg hemsidorna dagens ljus. Øresunddirekt startade som två åtskilda organisationer, men med samma varumärke med syftet att ge information till de tusentals pendlare som varje dag väntades korsa gränsen och för företag som ville ta sig in på marknaden på båda sidor av Öresund. Øresunddirekts utveckling har inte saknat utmaningar, men har drivits framåt av en vilja att vara en integrerande kraft i regionen. Den direkta statliga startfinansieringen upphörde 2003 och verksamheten övergick till att finansieras av statliga myndigheter, Nordiska Ministerrådet och regionerna. Analysen har gjorts av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresunddirekt och är den första av två analyser. Nästa del publiceras till hösten med fokus på verksamhetens styrkor och utmaningar inför framtiden.

Läs analysen här