Ny analys: 20 år med Øresundsbron Från visioner till vardag i en föränderlig region

Den 1 juli i år fyller Øresundsbron 20 år och det ger anledning att se närmare på Öresundsregionens utveckling. Øresundsinstituttet bevakar bland annat jubileet med en serie rapporter där denna analys har fokus på grundfakta om regionen och dess historik.

Efter 20 år väcker Øresundsbron och den gemensamma dansk-svenska gränsregionen fortfarande starka känslor. Det har blivit ännu tydligare under migrationskrisen 2015/2016 och nu under coronakrisen 2020. När resan till jobbet, affärsmötet, familjen eller nöjena på andra sidan sundet plötsligt tar längre tid, drabbas av förseningar eller när man inte längre släpps in i grannlandet tilltar debatten om hur det är att leva och verka i Öresundsregionen. Friktionen vid gränsen tilltar när Danmark och Sverige väljer olika strategier för att lösa internationella kriser och som nu håller den ena gränsen öppen och den andra delvis stängd. De senaste årens utveckling visar att många av de viktigaste besluten som berör gränsregionen fortfarande fattas på nationell nivå.

– Coronapandemin har på några få månader ändrat förutsättningarna för gränsregionen över Öresund. När Øresundsbron fyller 20 år imorgon sker det med delvis stängd gräns till Danmark, men fortsatt öppen gräns till Sverige om än med gränskontroll. Att reaktionerna blir starka när rörligheten över Öresund begränsas visar på att Øresundsbron och den smidiga resan över gränsen gått från att vara en vision till att bli en del av vardagen för Öresundsregionens drygt fyra miljoner invånare. En vardag som är i ständig förändring, säger Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet. Läs analysen här 

 


Om analysen 20 år med Øresundsbron

Øresundsbron och Öresundsregionen blev inte bara en länk mellan Danmark och Sverige utan har även fungerat som en symbol som speglat utvecklingen i Europa. Först som en bild av det gränslösa regionernas Europa. På senare år som en bild av hur nationalstaterna stärkts och gränserna återigen har blivit tydligare. När Øresundsbron fyller 20 år är det med coronakris och delvis stängd dansk gräns.

I samband med att Øresundsbron byggdes förändrades Malmö och Köpenhamn. På den danska sidan sundet växte den nya stadsdelen Ørestad fram och flygplatsen i Kastrup fick både Metro och järnväg med direkta tågförbindelser inte enbart till danska storstäder utan även till de stora skånska städerna samt till Göteborg, Stockholm, Kalmar och Karlskrona. På svenska sidan växte stadsdelen Hyllie fram och tio år efter bron öppnade Citytunneln med nya stationer vid Triangeln och i Hyllie. Hamnarna slogs samman till gemensamma bolaget Copenhagen Malmö Port. Nya byggnader har växt fram på båda sidor Öresund, dels som bostäder till en växande befolkning, dels för att hysa det expanderande näringslivet. Malmö har sedan bron invigdes lockat till sig mer än 70 nya huvud- och specialistkontor enligt en analys från Øresundsinstituttet som uppdateras under 2020. Räknas jobben i de inflyttade kontoren samman med antalet pendlare från staden som fått jobb i Köpen­hamn har Malmös arbetsmarknad stärkts med närmare 15 000 nya jobb. Företagen i det danska huvudstadsområdet har samtidigt fått en välbehövlig tillgång till arbetskraft från Skåne.

Efter 20 år med Øresundsbron har den samlade fordonstrafiken över Öresund ungefär dubblats fram till och med 2019. Och trafiken har under de senaste åren, fram till coronakrisen, följt trafikprognosen från maj 2000 medan tågresandet har ökat så pass mycket att Skånetrafiken nu har beställt ytterligare ett tågsystem med dubbeldäckare som från december 2022 ska gå mellan Helsingborg, Lund, Malmö och Köpenhamn.

 

Antalet personer som pendlat och flyttat mellan den danska och svenska sidan Öresund hade sin starkaste utveckling fram till 2007/2008 och har sedan minskat. Flest flyttlass går sedan 2010 i riktning från svenska till danska sidan. Men fortsatt bor det drygt 20 000 danskfödda i Skåne och 10 000 svenskfödda i Östdanmark (Region Huvudstaden och Region Själland). Det finns även 10 300 svenska fritidshus med danska ägare som åker över Öresund liksom de närmare 40 000 invånarna på Bornholm som har sin vanligaste väg till Köpenhamn och övriga Danmark via Ystad och vidare över Øresundsbron. Dessutom görs runt en miljon svenska gästnätter i Östdanmark och 300 000 danska gästnätter i Skåne.

Två gränsregionala framgångar gäller dels de många svenska ungdomar som tagit jobb i danska butiker och restauranger, dels att den europeiska materialforskningsanläggningen ESS nu kan byggas i Lund med datacenter i Köpenhamn. Men det saknas inte motgångar för den gränsregionala utvecklingen under de första 20 åren med Øresundsbron utöver minskad pendling efter 2008 och tillbakaflyttande danskar. De senaste bakslagen handlar om det svenska beslutet att införa gräns- och id-kontroller 2015/2016 samt det danska beslutet att delvis stänga gränsen under coronapandemin 2020.

Under åren har organisationer som Øresundsuniversitetet, Øresund Science Region och Øresund Network avvecklats. Samtidigt har nya kommit till medan flera organisationer har vidareutvecklat sin verksamhet och lever vidare såsom det politiska dansk-svenska samarbetet Greater Copenhagen Committee (fram till och med 2015 Öresundskomiteen), informationstjänsten Øresunddirekt, nätverksorganisationen Medicon Valley Alliance och det dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet som står bakom denna rapport.


Fakta från analysen

 

Brotrafiken nästan som förväntat fram till coronakrisen
Jämförs med den prognos som gjordes maj 2000 så har den faktiska utvecklingen därefter pendlat mellan att vara lite under och lite över kurvan. De första åren låg trafiken lite under prognosen, medan den åren 2006 till 2012 låg högre än prognosen för att sedan att vara nästan samma. Under 2019 körde i genomsnitt 20 423 fordon över Øresundsbron per dag, enligt Øresundsbro Konsortiet. Trafikprognosen från maj 2000 spådde 22 250 fordon per dag 2020. Coronakrisen har dock tydligt påverkat trafiken på bron under 2020 som har fallit med 36 procent under januari-maj 2020 jämfört med samma period året innan.

Kraftig minskning i tågresandet över Öresund efter corona
Antallet af togrejser over Øresundsbron var 148 procent flere i 2019 end i 2001*. I 2019 bragte togene mere end 12,2 millioner passagerer over Øresundsbron, hvilket var en stigning på 2,1 procent sammenlignet med 2018. Da Danmark lukkede sin grænse den 14. marts 2020 og flere arbejdspladser sendte medarbejderne hjem pga. coronakrisen blev trafikken på Øresundsbron naturligvis også påvirket. I de første uger derefter mindskede togrejserne, ifølge Skånetrafiken, med omkring 90 procent sammenlignet med samme uge i 2019. I uge 25 var der 76 procent færre togrejser. Läs mer om trafiken

Siden rekordåret 2008 har pendlingen minskat, men det är fortfarande långt fler pendlare än i 2000

 

Fra Øresundsbron åbnede til rekordåret 2008 tilkom der mere end 20 000 grænsependlere. Men siden 2008 er Øresundspendlingen faldet. Delvis på grund af finanskrisen, men også ID- og grænsekontrol, flyttemønstret på tværs af Øresund og nu Cororonapandemien har påvirket pendlerudviklingen. Siden 2015, hvor der var cirka 18 500 Øresundspendlere, er der ikke nogen officiel statistik for antallet af pendlere, men ifølge Skånetrafikens salg af pendlertogkort så faldt pendlingen 2016 og 2017, men er steget fra 2018 frem til Coronakrisen. I perioden januar-maj 2020 har Skånetrafikens salg af pendlerkort til Øresundstoget været 42 procent lavere end i samme periode sidste år.

 Sedan 2010 går flest flyttlass från Skåne till Östdanmark – fler svenskar flyttar över sundet

 

Antallet af personer som flyttede til den anden side af Øresund var 74 procent flere i 2019 end i 2000. Rekordåret var 2007 hvor 6.422 personer flyttede til den anden side af Øresund. To tredjedele af disse flyttede fra Østdanmark til Skåne. I 2019 flyttede 3.172 personer over sundet og heraf flyttede flest fra Skåne til Østdanmark.
Flyttemønstret over Øresund har haft tre store trendbrud siden broen åbnede. Det første kom allerede samme år, hvor antallet af flytninger steg med 43 procent sammenlignet med året inden. Næste trendbrud var 2010, hvor flyttestrømmen vendte således at flere flyttede fra Skåne til Østdanmark end omvendt. Gennem alle år har det hovedsagligt været danskere som er flyttet i begge retninger. I 2018 skete yderligere et trendbrud da der for første gang var stort set lige mange svenskere som danskere der flyttede fra Skåne til Østdanmark. I 2019 flyttede 801 danske statsborgere og 793 svenske statsborgere fra Skåne til Østdanmark. Läs mer om flyttning

 

| Läs hela analysen 20 år med Øresundsbron här |


Ny bok inför Öresundsbrons 20-årsjubileum : Checkpoint 2020 Människor, gränser och visioner i Öresundsbrons tid
Öresundsbron fyller 20 år! Vad har hänt under dessa år? Och vart är vi på väg?
Danska och svenska journalister, forskare och analytiker ger i denna antologi en aktuell bild av Öresundsbrons betydelse och utvecklingen i regionen. I sex essäer utvecklar forskare vid universiteten i Köpenhamn, Lund och Malmö samt Copenhagen Business School sin syn på hur bron utgör en gräns mellan två länder och inte bara en fast förbindelse samt hur den nya benämningen Greater Copenhagen anknyter till bron och berättelsen om Öresundsregionen. I antologin möter vi också pendlare, pensionärer, fiskare, företagare, kulturutövare och många andra som i ett 20-tal intervjuer berättar hur Öresundsbron påverkat regionen och dem själva, hur den dansk-svenska vardagen ser ut och funderar över vad som väntar i framtiden. Boken ges ut av Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet och Øresundsinstituttet.