Hjälp oss att nominera 2021 års vinnare av Real Estate Øresund Award – delas ut vid digitala konferensen Real Estate Øresund LIVE den 16 september

Real Estate Øresund LIVE | digital konferens med prisutdelning | 16 september 2021 |

Fastighetsbranschens eget pris Real Estate Øresund Award väcker stort intresse när det premierar de bästa prestationerna under det senaste året från aktörer som gör skillnad för Öresundsregionen. På grund av coronapandemin har årets prisutdelning flyttats fram till den 16 september.

Priserna delas ut i samband med Øresundsinstituttets digitala konferens Real Estate Øresund LIVE:s som sänds den 16 september 2021 kl 07.30 – 09.00 från Øresundsinstituttets nya studio i Malmö.

Det är möjligt för alla aktörer att nominera kandidater till Real Estate Øresund Award i tre olika kategorier. Nomineringarna ska avse prestationer under 2020. Senast den 30 juni 2021 vill vi ha branschens nomineringar. Därefter går juryn igenom och värderar kandidaterna innan vinnarna utses.

Det finns tre kategorier att nominera till:

Årets Nytänkare
En aktör som genom sitt nytänkande har bidragit till att förändra fastighetsbranschen och det sätt vi generellt tänker. Det kan vara att använda beprövade metoder men att dessa appliceras på ett nytt sätt. Men det kan lika gärna vara att göra något på ett helt nytt sätt. Att agera gränsöverskridande bidra till att tänka nytt och att hitta nya lösningar på kända problem. Det kan också vara en aktör som tar en ledande roll i samarbete mellan branschen/företagen och högskolorna/forskarna.
Med denna utmärkelse vill vi premiera en aktör som har modet att pröva nya vägar!

Årets fastighetsföretagare
Fastighetsföretagande handlar om ett långsiktigt och metodiskt arbete. Den som arbetar med fastigheter och dess förvaltning arbetar tålmodig, i det tysta. Mycket av det långsiktigt värdeskapande arbetet sker med små medel och uthållighet. En fastighetföretagare som arbetar utifrån ett långsiktigt hållbart, ekonomisk, miljömässigt och socialt perspektiv.
Med denna utmärkelse vill vi premiera en uthållig aktör som maler på mot långsiktig framgång!

Årets fastighetspartner
Att vara en framgångsrik partner består i att på bästa sätt rådge och bistå sin uppdragsgivares i dennes verksamhet. En “partner” är sällan den som skördar resultatet av en framgångsrik strategi eller en lönsam affär, men kan ofta vara den som på olika sätt bidragit med nyckeln till det lyckade resultatet. Att vara partner kräver kunskap och kompetens men också ett mod att vara oberoende och att stå kvar när det blåser.
Med denna utmärkelser vill vi premiera en fastighetspartner som på ett förtjänstfullt sätt bidrar/bidragit till sin uppdragsgivares framgång och resultat!

Passa på att nominera de du anser bör vinna
Maila din nominering så snart som möjligt, dock senast den 30 juni 2021 till:
Lotta Strömgren Jönsson: lotta@ycap.se

Ange: Nominerad, kategori och motivering till varför du vill att din kandidat ska få något av priserna.

 

Bakom Real Estate Øresund Award står: Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd och Malmö Stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet.

Jury :
Lotta Strömgren Jönsson, ordförande Centrum för Fastighetsföretagande
Susanne Rikardsson, vd Fastighetsägarna Syd
Håkan Thulin, exploateringschef/strateg, Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad

 

Øresundsinstituttet arrangerar under hösten tre digitala Real Estate Øresund LIVE
14 september kl 07.30 – 09.00
16 september kl 07.30 – 09.00 (med utdelning av Real Estate Øresund Award)
Oktober, dag ej fastställd ännu

Mer information och inbjudningar kommer att sändas ut före sommaren

Boka även in den 9 februari 2022 i din kalender – då återkommer Real Estate Øresund som fysisk konferens i Quality Hotel View i Hyllie.

Välkommen!