Kulturprojekt kartlägger dansk-svensk kultur och skapar mer samarbete

Kulturen har under senare år varit ett lite bortglömt område för tvärregionalt samarbete i Öresundsregionen. Varken Greater Copenhagen, STRING eller Interreg-programmet ÖKS har det som ett samarbetsområde. Men det finns mycket utbyte och samarbete mellan aktörer i den danska och svenska kulturbranschen. Och det finns en potential för mer. Just nu håller Øresundsinstituttet, med stöd från Svensk-danska kulturfonden och Region Skåne, på att kartlägga kulturinstitutioner och samarbete mellan svenska och danska aktörer. Vi har samlat till en lista som för närvarande har drygt 250 aktörer och institutioner – bland annat museer, teatrar, musikscener, filmproducenter, återkommande festivaler och kulturevents. Fler kommer till.  Vi har även genomfört en pilotenkät och en större enkät kommer att skickas ut under hösten. Dessutom kommer vi att göra ett tio-tal intervjuer med några av de kulturchefer som jobbar på andra sidan Öresund för att samla deras intressanta erfarenheter av dansk och svensk kultur.

Ett syfte med kulturprojektet är även att bidra till att skapa bredare nätverk mellan svenska och danska kulturaktörer. Vi har ett samarbete personer fra bland annat Sveriges ambassad i Köpenhamn, Nordisk Kulturfond, Region Skåne och Malmö stad och håller på att bilda ett Sounding board med fler medlemmar.

 

Varför samarbeta om kultur?

Här ger några av våra samarbetspartners i kulturprojektet deras perspektiv på varför det finns potential för svenska och danska kulturaktörer att samarbeta.

 

Foto: Det Kongelige Bibliotek

En gensidig fascination mellem dansk og svensk kulturbranche 

”Det finns en ömsesidig fascination. Jag tror att om det är någon som kan förmedla den här bron mellan Danmark och Sverige, så är det kulturlivet. Det finns en ömsesidig stor respekt. Kulturen har valts bort i det dansk-svenska samarbetet, men kulturlivet förstår just varandras länder bäst” säger Lise Bach Hansen, som är aktiv i en rad dansk-svenska samarbeten och bland annat är Head of programming Talks & Literature på Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek.

 

 

 

 

Foto: Region Skåne

Gitte Wille, kulturchef i Region Skåne, om styrkerne i dansk og svensk kultur:

Om dansk kultur:
”Jag tycker det finns ett mycket starkt samhällsperspektiv. Den danska kultursektorn är mer i kritisk opposition till samhällsordningen, de är iakttagare och konst ska vara ett uttryck för något.”

Om svensk kultur:
”Jag ser en styrka i den rymligheten, toleransen, demokratiseringen som finns i att konsten ska vara för alla. Konst och kulturlivet i Sverige pratar om samhället på ett annat sätt. De har ett humanistiskt perspektiv med jämställdhet och mångfald. De ser sig som en bredare del av samhället.”

 

 

Foto: Riksdagen

Politiken kan göra mer 
”Pandemin har satt ljuset på vikten av kulturen och det gränsöverskridande samarbetet. Året som har gått har inneburit en kulturskuld för alla, inte minst för barn och unga. För att främja bildning, demokrati, språk, folkhälsa och utbyte behövs kulturpolitiska samarbeten. Sverige och Danmark har mycket att vinna på detta sett till att vår musiksektor, film- och serieproduktion och kulturella näringar redan arbetar gränsöverskridande. Politiken kan här göra mer.” säger Lawen Redar (S), jurist, riksdagsledmot och bl a tredje vice ordförande i Riksdagens Kulturutskott.

 

 

 

Foto: Peter Hoelstad

Guldläge för samarbete mellan danska och svenska kulturaktörer 

”Det finns ett nytt guldläge för samarbete. I en post-coronatid kommer det finnas en stark längtan att bryta en lång isolering. Det måste vi vara beredda på. Vi ska inte bara sitta och vänta. Jag skulle säga att det aldrig tidigare har varit en sådan stark längtan och genomgripande avsaknad av kulturupplevelser som nu. Det blir ju även tydligt att kultur skapar socialt meningsfulla sammanhang. Vi längtar efter att göra kultur tillsammans, i gemenskap.” säger Benny Marcel, direktör Nordisk Kulturfond.

 

 

 

 

Foto: Erik Leo

Vilken potential ser du i mer dansk-svenskt kultursamarbete? 

”För oss i Malmö stad är det självklart med ett starkt svensk-danskt kultursamarbete, redan idag har vi ett bra kompetensutbyte och en gemensam arbetsmarknad för kulturinstitutionerna framförallt på konstområdet, även om det funnits gränshinder under pandemin. Efter pandemin kommer vi att ytterligare kunna utveckla det dansk-svenska samarbetet och vi behöver verkligen öka möjligheterna för våra medborgare, konstnärer och kulturskapare samt för besöksnäringen att kunna ta del av och samskapa kring olika kulturuttryck. Öresundsregionen har en oerhörd potential vad gäller kultursamarbeten.” säger Pernilla Conde Hellman, kulturchef i Malmö stad.

 

 

 

 

 

Analysarbetet görs av det oberoende dansk-svenska kunskapscenter Øresundsinstituttet med stöd från Stiftelsen Svensk-danska Kulturfonden och Region Skåne