News Øresunds veckobrev v. 46

Klicka här för att läsa det svenska veckobrevet v. 46

Klicka här för att läsa det danska veckobrevet v. 46


Huvudrubriker:

Nya politiker i de danska kommunerna efter valet – men inte så stor förändring för Öresundssamarbetet

Från 1 januari 2022 tillträder det nya politiker i många av de danska kommuner och regioner, men i flera av Öresundsregionens danska kommuner och de två regionerna blir det inte så stor förändring.


Över 80 000 nya bostäder planeras att byggas i Skåne fram till 2030

De kommande tio åren väntas över 80 000 nya bostäder byggas i Skåne. Det innebär en rejäl ökning jämfört med de senaste åren och allra mest skruvas byggtakten upp i de mindre kommunerna. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.


Öresundspendlare kan återigen arbeta hemifrån utan att socialförsäkringen flyttar mellan länderna

Undantaget från de vanliga socialförsäkringsreglerna för gränspendlare har återinförts. Det uppger Øresunddirekt. Undantaget innebär att Öresundspendlare som bor i Sverige fortsatt är socialförsäkrade i arbetslandet Danmark även om de arbetar hemifrån 25 procent eller mer – och vice versa.

 

Teckna en gratis prenumeration på News Øresunds svenska veckobrev

Teckna en gratis prenumeration på News Øresunds danska veckobrev


News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som rapporterar om den gränsregionala utvecklingen i Öresundsregionen samt om Danmark för svenska läsare och om Sverige för danska läsare. News Øresund startade 2012 som ett Interregprojekt mellan Øresundsinstituttet, Lunds universitet och Roskilde universitet med finansiering från EU och regionala aktörer. Sedan 2015 ingår News Øresund i Øresundsinstituttet.

Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av ett drygt 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.