Medlemsintervju: Søren Risager-Hansen, vd KLP Ejendomme

Øresundsinstituttet har mer än 100 medlemmar från Sverige och Danmark. Medlemmarna ingår i ett unikt nätverk av offentliga och privata aktörer från olika branscher. Drygt två tredjedelar av våra medlemmar är från privata näringslivet och i vår medlemskrets finns även universitet, departement, regioner och kommuner. I varje månadsbrev kommer vi att presentera en medlem i en kort intervju.

Denna månads intervju är med Søren Risager-Hansen, vd KLP Ejendomme och ordförande i Øresundsinstituttet.

Vad betyder Øresundsregionen för dig personligen och för Lund?

– För mig personligen, som är född och uppvuxen i Köpenhamn, betyder regionen ju en upplevelse av att vi i och omkring Öresund är en gemenskap. Jag kommer ihåg från min barndom hur vi tog flygbåtarna till Malmö och köpte fyrverkerier och choklad och såg på svensk barn-TV. Det har alltid varit en integrerad region och upplevelse av att vi är ett och samma. Idag betyder det något annat. Sammanhanget för Öresundsregionen idag, sett i en nordeuropeisk konkurrens om att positionera oss bland de främsta städerna, så klarar vi oss bättre tillsammans. Vi kan klara oss var för sig, men vill vi mer ska vi sammanföra de styrkor som regionen har gemensamt. Affärsmässigt är det en styrkeposition för våra investeringar i KLP Ejendomme att vi är en region som är i utveckling. Vi kan ha en större tillit till vår långsiktiga strategi när vi har en region som både har en god grund och en hög ambition.

Ni bygger ett nytt kontorshus i Ørestad, Hubnordic, hur jobbar ni med utformning av kontor i nuläget och hur upplever du att efterfrågan ser ut?

– För tillfället är efterfrågan inte lika hög som vi hade hoppats på när vi beslutade att bygga projektet spekulativt för ett antal år sedan. Det beror både på corona, men också på att marknaden, i alla fall i Köpenhamn, påverkas av globala trender. Trender som tar avstamp i globala sätt att arbeta, hyresgäster som är en del av internationella och globalt förankrade företag. Utmaningen är att företagen hela tiden ändrar sin verksamhet, marknad och affärsmodell. Jag upplever att Köpenhamn har en god konkurrenssituation internationellt, men att det finns en viss beslutströghet bland företag. Den fanns även innan corona, och har förstärkts under pandemin. Trögheten knyts till att företagen ska hitta nya sätt att jobba på, de upplevelser konkurrens om arbetskraft, de ska effektivisera sina utvecklings- och samarbetsprocesser och även värdera vilka uppgifter de ska lösa själva och vad de ska outsourca. Stora företag har alltid varit i förändring och skär in i sin core business och re-definierar sig själva. Men generellt ser vi en god och stabil efterfrågan och tror att det kommer en ketchupeffekt efter corona när vi kan börja träffas igen, kommer tillbaka till arbetsplatsen och kan interagera mer.

Hur ser du på läget på fastighetsmarknaden i Öresundsregionen generellt?

– KLP Ejendomme verkar främst inom kontorssegmentet, men i Köpenhamn har bostadsmarknaden till exempel varit brännhet. Det har byggt och sålts många bostäder och politiskt strävas efter att bygga bostäder som folk har råd att bo i. Sen har vi hotellmarknaden som boomade före corona när det byggdes många nya hotell kopplat till den generella turismutvecklingen. På KLP Ejendomme har vi märkt en ökad konkurrens på investerarsidan på Köpenhamnsmarknaden. Det har funnits utländska investerare på marknaden tidigare också, men det har tillkommit många duktiga och stora, starka investerare både de som är mer opportunistiska och de som har mer långsiktiga planer. Vi kan också se fler svenska fastighetsföretag, inte minst med den senaste transaktionen där kontorshuset Neroport såldes till Genesta. Den typen av kapital som kommer in och törs ta risker är intressant. Det är positiva tecken, men det har självklart också gjort att priserna är dyrare. Kanske till och med dyrare än vad marknaden egentligen har täckning för.