Fler kliniska studier i life science-branschen gagnar mjukvaruföretag i Malmö – Köpenhamnsområdet är en intressant marknad

Det ökande erkännandet för att intelligent analys av data kan påskynda läkemedelsutvecklingen, försöker mjukvaruföretaget Capish i Malmö dra nytta av. Men life science-företag kunde vara mer öppna för att använda ny databaserad teknik från mjukvarubranschen. Det menar Eva Kelty, som är vd för Capish. Fler kliniska studier i Öresundsregionen är viktigt för dem som mjukvaruföretag, menar hon.

Betydelsen av Big Data-användning inom life science-branschen har blivit mer uttalad de senaste åren.

Att använda avancerad dataprogrammering kan vara en konkurrensfördel, på så sätt att ett smart användande av data kan påskynda den kliniska utvecklingen, så att medicin och medicintekniska produkter snabbare kan hamna på marknaden.

Ett av de företag i Skåne som arbetar med data-programvara i relation till life science-branschen är Capish. Ett företag med drygt 20 heltidsanställda i Malmö, nära centralstationen.

– Det handlar mycket om att ge tillgång till data, skulle jag säga, och att ha möjlighet att arbeta med det på ett lätt och intiutivt sätt, säger Capish vd Eva Kelty, om företagets mjukvaru-plattform Capish Reflect, som bland annat kan hjälpa forskare med att undersöka data, generera hypoteser eller planera nya studier som ska göras.

Företaget Capish startades i början av 2000-talet av Staffan Gestrelius, som på 90-talet i Lund grundade en annan IT-verksamhet, QlikTech, som idag är en global dataanalytisk verksamhet. Sedan Capishs etablering har företaget arbetat med olika prototyper och produkten Capish Reflect håller på att introduceras i både Europa och USA.

Under det senaste årets utvecklingsarbete har Capish samarbetat och testat mjukvarans användarvänlighet på sjukhuskliniker i Skåne och på apoteksföretag i Sverige och i utlandet.

Även om Capish har life science som sitt fokusområde, kan deras programvara i princip vara till användning i många andra branscher, menar Eva Kelty, eftersom ”data är data”, som hon säger.

Ändå har det varit upplagt för att börja inom life science-branschen. Dels för att de ville kunna främja ett mer konceptuellt och patientorienterat sätt att använda data på i branschen, istället för att bara se på data som något relationellt i en databas. Dels har flera av de anställda, inklusive Eva Kelty, en bakgrund inom läkemedelsbranschen.

(News Øresund – Kristoffer Dahl)

Læs hele interviewet på News Øresund

Foto: News Øresund