Dansk professor: Korttidsanställningar och en ersättningsnivå som inte har följt med i välfärdsutvecklingen är två utmaningar på den danska arbetsmarknaden

I Sverige tas nu steg mot att närma sig den danska arbetsmarknadsmodellen flexicurity, som kännetecknas av en kombination av rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden. De pågående statliga utredningarna kring en förändring av den svenska arbetsrätten ska vara färdiga den 15 maj.

Bent Greve, arbetsmarknadsforskare och professor i statsvetenskap vid Roskilde Universitet, menar att utmaningar på den danska arbetsmarknaden är en ökad andel sysselsatta med korttidsanställningar och otrygga anställningar, samt att nivån på arbetslöshetsersättningen inte har följt med väldfärds- och löneutvecklingen.

– Den del av flexicurity-modellen är inte så stark som den har varit tidigare, säger han till News Øresund.

För tillfället utreds en förändring av arbetsrätten i Sverige, som i korta drag innebär att det ska ges större möjligheter till kompetensutveckling för anställda, att anställningsskyddet för personer med visstidsanställningar ska bli bättre, att skälen för uppsägning ska tydliggöras samt att arbetsgivare ska ha större möjligheter att göra undantag från turordningsreglerna i samband med uppsägningar.

Om de föreslagna ändringarna blir lag så innebär det att den svenska arbetsmarknadsmodellen blir mer lik den danska.

Korttidsanställningar och korta uppdrag utmanar modellen
Bent Greve, arbetsmarknadsforskare och professor i statsvetenskap vid Roskilde Universitet, menar att det finns många fördelar med flexicurity-modellen, men han räknar också upp flera utmaningar på den danska arbetsmarknaden just nu.

– Det finns en tendens till att fler anställs på korttidskontrakt och det betyder att deras säkerhet inte är så stor. Det i kombination med vad jag kallar plattformsekonomin, med att arbeta för plattformar som till exempel Nemlig.com eller Wolt, där folk kan säga ja eller nej till arbete. Eftersom de uppfattas som self-employed så har de heller ingen socialförsäkring och ingen uppsägningstid. Det finns några hål i flexicurity-modellen som man måste titta på, säger han.

En annan utmaning på danska arbetsmarknaden är att den ekonomiska tryggheten, genom en hög arbetslöshetsersättning, har försvagats de senaste åren, menar Bent Greve.

– Det problemet gäller både i Danmark och Sverige, att kompensationsgraden förändras. Det man kallar på engelska för replacement rates går ned och det betyder att folk som blir arbetslösa idag har en mindre ekonomisk trygghet än de hade bara för 10-15 år sedan.

(News Øresund – Erik Ottosson)

Läs hela intervjun på News Øresund

Foto: Roskilde Universitet