Läs News Øresunds veckobrev v. 20

Ny Ellebjerg ska bli Danmarks tredje största station – kan bli hållplats även för tåg från Sverige

Ny Ellebjerg station i Köpenhamn byggs ut och blir 2024 slutstation för den nya Sydhavnsmetron. Stationen ska bli en knutpunkt för metro, regional- och fjärrtåg och väntas bli en Danmarks största stationer sett till antalet passagerare. Den danska regeringen föreslår i den nya transportplanen att stationen byggs ut med perronger på Øresundsbanan vilket innebär att vissa tåg från Sverige kan köra till den södra knutpunkten i stället för till Köpenhamns huvudbangård.


Hemarbete och hemnära arbete växande trender på arbetsmarknaden


Region Blekinge ansöker om medlemskap i Greater Copenhagen


Allt fler danska inslag i den aktuella Öresundsdebatten


Teckna en gratis prenumeration på News Øresunds svenska veckobrev

Teckna en gratis prenumeration på News Øresunds danska veckobrev


News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som rapporterar om den gränsregionala utvecklingen i Öresundsregionen samt om Danmark för svenska läsare och om Sverige för danska läsare. News Øresund startade 2012 som ett Interregprojekt mellan Øresundsinstituttet, Lunds universitet och Roskilde universitet med finansiering från EU och regionala aktörer. Sedan 2015 ingår News Øresund i Øresundsinstituttet.

Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av ett drygt 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.