Øresundsinstituttets månadsbrev i maj: Infrastruktur på agendan, medlemsintervju och aktuelt

Infrastruktur på agendan i både Danmark och Sverige

Under våren har infrastrukturfrågor fyllt mycket i debatten om Öresundsregionen och därmed även i vår nyhetsbyrå News Øresunds rapportering. Øresundsinstituttets månadsbrev hjälper dig att få en samlad översikt över de nyheter, rapporter och diskussioner om infrastrukturen som berör Öresundsregionen/Greater Copenhagen:

28 januari : Den statliga dansk-svenska strategiska analysen av en fast HH-förbindelse presenterades
18 mars : Öresundsbron presenterade en ny kapacitetsstudie för trafiken över bron
8 april : Danmarks regering presenterade sin infrastrukturplan fram till 2035 inför förhandlingarna med övriga partier
9 april : Slutkonferens för Köpenhamns och Malmös utredning om en tunnelbana mellan städerna, Øresundsmetro
16 april : Sveriges regering presenterade det ekonomiska ramverket för infrastrukturplanen 2022–2033
21 april : Slutkonferens för Interregprojektet Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen med scenarier för tågtrafiken över Öresund

En grundfråga är hur den befintliga kapaciteten över Öresund kan nyttjas och vad utrymmet är för att kunna öka såväl persontågs- som godstrafiken, inte minst när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2029. I debatten om en andra fast förbindelse över Öresund hörs olika uppgifter om hur länge kapaciteten på Öresundsbron räcker och flera analyser med olika slutsatser har gjorts tidigare. Øresundsbro Konsortiet presenterade i mitten av mars en samlad analys med slutsatsen att brons kapacitet räcker till minst år 2050 om landanläggningarna för järnvägen byggs ut på båda sidor sundet. De kostnadsmässigt största delarna i förslaget är en utbyggnad av Köpenhamns huvudbangård för 2–11 miljarder danska kronor och en ny eller ombyggd godsbangård i Malmö som kan hantera längre godståg och där kostnaden uppskattas till mellan 4–7 miljarder svenska kronor. Allra viktigast att bygga ut är dock tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup och sträckan därifrån fram till Ørestad station noterade Linus Eriksson, vd för Øresundsbro Konsortiet, när analysen presenterades. Han uppmanar nu till att fortsätta driva och utreda fler fasta förbindelser, men anser att det är viktigt att dagens problem först blir lösta.

Samtidigt har det kommit nya fakta i utredningsarbetet om ytterligare fasta förbindelser över Öresund. Den dansk-svenska strategiska analysen om en HH-förbindelse är klar (analysen visar att intäkterna inte räcker för att finansiera både en väg- och tågtunnel) och likaså Malmö och Köpenhamns gemensamma utredningsarbete om en Öresundsmetro (enligt utredningen är en Öresundsmetro samhällsekonomiskt lönsam). Landskrona utökade i början av året sitt förslag om en fast förbindelse till Nordhavn till en kombinerad järnvägs- och biltunnel.

I den danska regeringens infrastrukturplan till 2035 som presenterades för några veckor sedan fanns flera förslag som kan påverka tågtrafiken över Öresund. Bland annat att tågen från Sverige kan få tre möjliga destinationer framöver. Att tågen vänder vid Köpenhamns huvudbangård, vid Köpenhamns flygplats i Kastrup eller kör till Ny Ellebjerg och vidare in i Danmark eller mot Tyskland. I den svenska infrastrukturpropositionen gav regeringen klartecken för att bygga nya stambanor för höghastighetståg, men ännu är det inte presenterat närmare vilka lokala satsningar som kommer att prioriteras i planen.

I debatten efterfrågas att länderna blickar över nationsgränserna när det gäller infrastrukturfrågor och regionala politiker föreslår en dansk-svensk infrastrukturkommissionför regionen. I det politiska samarbetet Greater Copenhagen Committee arbetas för att få till stånd ett ministermöte innan sommaren och önskemålen är att utredningsarbetet om en HH-förbindelse ska tas vidare i form av en förstudie och att motsvarande arbete som gjorts för HH-förbindelsen, en dansk-svensk strategisk analys, ska göras för en Öresundsmetro. Den 4 maj träffade representanter från Greater Copenhagen Committee Folketingets trafikutskott (transportudvalg) och tog då upp önskemålen.

Hälsningar från ØresundsinstituttetJenny Andersson, Kristoffer Dahl Sørensen, Sofi Eriksson, Erik Ottosson, Sofie Paisley, Anna Palmehag, Johan Wessman och Thea Wiborg