Läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige 2014: Dansk succé och svenskt ras fortsätter

Lakemdel_2014SE_webb2014 års rapport om läkemedelsindustrin i Danmark och Sverige visar att industrin fortsätter sin kraftiga tillväxt i Danmark såväl vad gäller antalet sysselsatta som export. Samtidigt fortsätter de senaste årens ras i Sverige.

Analysen i korthet:

1. 2000-2013 ökade antalet anställda i dansk läkemedelsindustri med 9.593 personer (+83%), medan de minskade i svensk läkemedelsindustri med 10.443 personer (-49%) 2001-2013. Den danska läkemedelsindustrin har idag 21.150 anställda att jämföra med Sveriges 10.787. Den danska industrin fortsatte öka med 1.611 anställda (+8,2%) 2013, medan industrin i Sverige minskade med 1.416 anställda (-11,6%).

2. Exportandelen har ökat från 5,9 procent 2000 till 11,4 procent 2013 i Danmark och från 4,5 till 5,2 procent i Sverige. I absoluta tal fortsätter däremot läkemedelsexporten från Sverige att minska. Exporten för 56 miljarder SEK 2013 var den lägsta sedan 2005 och en miljard SEK mindre än 2012. I Danmark har exporten ökat från motsvarande 46 till 85 miljarder SEK sedan 2005 och med fem miljarder SEK från 2012.

3. Novo Nordisk har växt med 8.435 anställda (96%) i Danmark till 17.202 sedan 2000 och planerar öka med ytterligare 6.000 anställda till 2022.

4. AstraZeneca har minskat med 5.100 personer (46%) i Sverige sedan 2000 och har bl.a. stängt F&U-enheterna i Södertälje och Lund. Det senaste året har antalet anställda ökat med 100 medarbetare till 5.900.

5. Danska läkemedelsföretag rekryterar svenska experter. På Novo Nordisk arbetar 350 svenskar och på Ferring 125. Till de ledande svenskarna hör Göran Ando, styrelseordförande i Novo Nordisk, och Håkan Björklund, styrelseordförande i Lundbeck.

6. Långsiktigt ägande har gynnat de danska företagen medan försäljningar och fusioner med utländska företag efter hand har drabbat verksamheterna i Sverige. Ett bevis på detta är att Danmark tillhör ett av de länder i Europa där sysselsättningen i läkemedelsindustrin ökade mest i Europa 2003-2012, medan Sverige avvek med den klart sämsta utvecklingen av sexton länder. Sysselsättningen steg mest i Schweiz med de familjeägda storföretagen Roche och Novartis.

7. Läkemedelsföretagen investerar årligen för motsvarande 13,0 miljarder SEK i forskning & utveckling i Danmark och för 8,7 miljarder SEK i Sverige.

Läs hela analysen här

För mer information kontakta:

vd
Johan Wessman
mobil +46 (0)702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org