Konflikten mellan Ryssland och Ukraina dämpar tillväxten i Öresundsregionen

Konjunktur_14_SEKonjunkturprognosen i korthet:

Ukrainakrisen dämpar uppsvinget
Ryssland har ändrat förutsättningarna. Återhämtningen för Europas ekonomier går trögare än förväntat. En avgörande orsak är konflikten i och om Ukraina som påverkar stora delar av Europa negativt.

USA höjer räntan 2015
Federal Reserve förväntas höja räntan första halvåret 2015 och ECB långt senare. Det stärker dollarn mot EUR, DKK och SEK, vilket hjälper Öresundsregionens exportindustri med en eftersläpning.

Höga värderingar skapar oro
Högt värderade obligations- och aktiemarknader riskerar att skapa ett turbulent 2015 som än en gång kan fördröja konjunkturuppgången.

Inhemsk efterfrågan väger upp svag export
Förutsättningarna för en konjunkturuppgång i Öresundsregionen föreligger i form av låga räntor, reallöneökningar, sysselsättningstillväxt, en god utveckling i privatkonsumtionen och en starkare bostadsmarknad, men svag exporttillväxt har gjort ekonomin mer dual – en stark inhemsk ekonomi, men svagt utland. Vi prognostiserar att Öresundsregionens BNP-tillväxt ökar med 1,7 procent 2014 och 2,2 procent 2015.

Köpenhamns flygplats lockar huvudkontor
Tillväxten koncentreras till Stockholm, men även Köpenhamn och Malmö växer snabbt då företagen omlokaliserar för att komma närmare Köpenhamns flygplats och den större Öresundsmarknaden. Lunds näringsliv genomgår stora förändringar med neddragningar bland industriföretagen samtidigt som satsningar görs på ESS och Max IV.

Mot bakgrund av de extrema räntestimulanserna från centralbankerna ECB, Riksbanken och Nationalbanken borde Öresundsregionen rusa mot högkonjunktur och överhettning, men så här långt är effekten uppblåsta tillgångsvärden i form av aktier, obligationer och fastigheter, vilket därefter delvis bidragit till ökad privatkonsumtion och stigande bostadsinvesteringar. Exportindustrin däremot konkurrerar på en tuff världsmarknad, med en ryckig utveckling under senare år. Optimismen har avlösts av pessimism i vågor och osäkerheten har gjort att maskinvesteringarna har dröjt. De tidigare orosmolnen om den europeiska banksektorn, eurons eventuella sammanbrott och Grekland har reducerats, men nya har tillkommit såsom konflikten om Ukraina och 2015 lär turbulensen öka på finansmarknaderna när Federal Reserve förväntas att börja höja räntan. Det finns en risk för att tillväxten åter blir måttlig och att högkonjunkturen fördröjs. Det gör det än viktigare att arbeta med de strukturella faktorer som skapar förutsättningar för hållbar tillväxt – utbildning, infrastruktur, skatter, social sammanhållning, miljö, integration m.m. Vi prognostiserar att Öresundsregionens BNP-tillväxt ökar från 1,7 procent i år till 2,2 procent 2015, godkänt, men fortfarande en bra bit under Stockholms BRP-tillväxt på 2,6 respektive 2,7 procent.

En analys från oberoende Øresundsinstituttet.
Øresundsinstituttet står ensamt för rapportens analys och slutsatser.
Rapporten är skriven av Anders Olshov, extern chefanalytiker.

För mer information, kontakta:

vd
Johan Wessman
mobil +46 (0)702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org