Eurowind Energy planerar miljardsatsning i fem danska energicentra med vindkraft, solceller, batterilagring och grön bränsleproduktion

Eurowind Energy planerar en miljardinvestering i fem nya danska energicentra med landbaserade vindkraftverk, solcellsanläggningar, batterilagring av el, biogas och produktion av gröna bränslen genom så kallad power-to-x. Enligt ett pressmeddelande kommer de fem energicentra att få en samlad kapacitet på 2,5 GW och placeras i Aalborg, Tønder (två anläggningar), Vesthimmerland och Randers och kombineras med en vindkraftspark i Brønderslev. Enligt danska affärstidningen Børsen kommer det att krävas en investering på 2,5 miljarder danska kronor för att uppföra de planerade vindkraftverken och solcellsanläggningarna.

Basen i de fem energicentra blir elproduktion med hjälp av vind och solenergi. Genom att planera för produktion av biogas och grönt bränsle genom power-to-x, där vindkraftsel först omvandlas till vätgas och sedan till flytande bränsle, kommer energin dels att kunna lagras, dels kunna användas till tunga transporter med lastbil, fartyg och flyg. Eurowind Energy startades 2006 av de danska bröderna Jens och Søren Rasmussen tillsammans med advokaten Jakob Kortbæk. De tre grundarna äger idag andelar i EWE Holding som äger hälften av aktierna i Eurowind Energy. Andelsägda danska energi- och telekoncernen Norlys äger de resterande aktierna i Eurowind Energy som har sitt huvudkontor i Hobro på norra Jylland. Eurowind Energy omsatte nästan en miljard danska kronor under räkenskapsåret 2020/21 och driver anläggningar med vindkraft och solenergi i en lång rad europeiska länder samt i USA. (News Øresund)