Øresundsinstituttet bjuder in till nya dansk-svenska nätverksmöten

Intresset för att knyta kontakter över Öresund och delta i Øresundsinstituttets nätverk växer. Efter det positiva gensvaret på våra tidigare dansk-svenska nätverksmöten kommer vi under hösten och vintern att bjuda in till fler möten än någonsin. Är du medlem i Øresundsinstituttet eller på annat sätt tillhör vårt nätverk kommer du inom kort att få fler inbjudningar. Är du ännu inte medlem i Øresundsinstituttet kan du klicka här för att få information om hur du och din organisation blir medlemmar.

Välkommen

 

I januari 2020 blir Malmö Arena en av spelplatserna i handbolls EM. De regerande världsmästarna Danmark kommer att spela sin matcher i gruppspelet i Malmö Arena och därmed förväntas det bli ett riktigt Öresundsevent. I Malmö Arena spelas även huvudrundan där det kan bli aktuellt att Danmark och Sverige möts. I samarbete mellan Øresundsinstituttet, Malmö Arena och EM 2020 bolaget arrangeras ett dansk-svenskt nätverksmöte på Malmö Arena Hotel den 23 september kl 16.30 – 19.30. Där möter du Malmö Arenas vd Kartin Mårtensson, svenska EM 2020 bolagets vd Krister Bergström, handbollslandslagets tidigare lagkapten och blivande team manager Tobias Karlsson, Event in Skånes vd Pehr Palm och Skånetrafikens marknadschef Pernilla Lyberg. Moderator är Øresundsinstituttets vd Johan Wessman. Klicka här för att läsa mer om nätverksmötet.

Klicka här för att anmäla dig

 

För fjärde året presenterar Øresundsinstituttet en analys av samarbetet över Øresund vid ett dansk-svenskt nätverksmöte i samarbete med Sveriges ambassad i Köpenhamn. Bland övriga medverkande finns Øresundsbro Konsortiets vd Caroline Ullman-Hammar och Region Skånes regionstyrelses ordförande Carl Johan Sonesson.

För andra året arrangerar Øresundsinstituttet och den danska mediekoncernen Altinget ett dansk-svenskt Öresundsmingel i Köpenhamn. Vi kommer att tala om vad som händer med planerna på ny infrastruktur över Öresund samt om det danska ordförandeåret i Nordiska Ministerrådet. Bland talarna finns Jeppe Grønholt-Pedersen, kontorchef Köpenhamns kommun, Peter Bernström, strategisk planerare vid Trafikverket och projektledare för HH-utredningen, Bertel Haarder, folketingsmedlem och tidigare minister för nordiskt samarbete, ordförande i den danska delegationen i Nordiska Rådet samt ledamot i Gränshinderrådet och i Nordiska rådets presidium og  Ida Heimann Larsen, kontorchef Udenrigsministeriet. Klicka här för at anmäla dig
Se deltagerlisten her

 

Ett dansk-svenskt nätverksmöte i samarbete mellan Øresundsinstituttet, informationstjänsten ØresundDirekt och Länsstyrelsen Skåne där vi presenterar analysen “Mentala Gränshinder i Öresundsregionen” samt en analys av styrelsearbete över Öresund. Läs mer om analyserna längre ner i detta mail. Mer information kommer att sändas ut inom kort. Värd för mötet är Skånes landshövding Anneli Hulthén.

 

Ett dansk-svenskt nätverksmöte i samarbete mellan Øresundsinstituttet och innovationsarenan Bloxhub i Köpenhamn. Temat är hållbar urbanisering och innovativa lösningar på Själland och i Skåne. Mer information kommer att sändas ut inom kort.

 

För tolfte året i rad arrangeras Øresundsinstituttets uppskattade dansk-svenska konferens med fokus på samhällsbyggnad, konjunktur och fastighetsmarknaden på båda sidor Øresund. Inom kort kommer vi att presentera de första talarna. Konferensen arrangeras på Quality Hotel View i Hyllie.

 


Våra senaste rapporter 

 

Mentala gränshinder påverkar företagarnas rörlighet i Öresundsregionen 

Många företagare ser goda möjligheter att arbeta över gränsen i Öresundsregionen, som präglas av att den är en storstadsregion med korta avstånd och relativt goda kommunikationer. Men de upplever också hinder som relaterar till uppfattningar, upplevelser, vanor och känslor, som kan innebära att de avstår från att arbeta gränsöverskridande. Den här studien identifierar fyra så kallade mentala gränshinder i näringslivet mellan Danmark och Sverige. Studien har utförts av Øresundsinstituttet på uppdrag av informationstjänsten Øresunddirekt och med finansiering från det svenska regeringskansliet.
Läs hela rapporten här! 

 

Konjunkturuppgången i Skåne mattas av – kompetensbrist största utmaningen i näringslivet där 34 500 nya jobb skapats på fem år 
Fortsatt högkonjunktur – men den tendens till avmattning av konjunkturen som syntes i höstens skånska konjunkturrapport har blivit tydligare. Sysselsättningstillväxten är positiv i alla sju skånska delområden även om ökningen är svagare än tidigare. Arbetslösheten minskar fortsatt, dock inte i samma takt. Den disponibla inkomsten har haft en svag förändring jämfört med tidigare och samtidigt ökar inkomna skulder hos Kronofogden. I ett femårsperspektiv syns en fortsatt strukturomvandling i det skånska näringslivet där det skapats 34 500 nya jobb. Främst är det små och medelstora företag och arbetsställen som står för jobbtillväxten i Skåne. Det visar rapporten Skånsk Konjunktur, framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne med ägarstiftelser.
Läs hela rapporten här! 

 

Närheten mellan Skåne och Själland påverkar företagens val av vd och styrelseledamöter 
1 104 styrelseposter och uppdrag som verkställande direktörer i danska bolag i Region Huvudstaden och Region Själland innehas av personer som är folkbokförda i Sverige. I motsatt riktning är 1 254 styrelseposter och vd-jobb i bolag i fem sydsvenska regioner och Stockholms län tillsatta med personer som är folkbokförda i Danmark. Närheten mellan Själland och Skåne märks genom att många danska företag väljer att etablera sina svenska dotterbolag i Skåne. I de skånska bolagen finns 453 danska styrelseledamöter och verkställande direktörer vilket är lika många som finns i bolagen i Stockholms län. Det visar en ny analys från Øresundsinstituttet som tagits fram i samarbete med Styrelseakademien Skåne och Oresundsadvokater.
Läs hela rapporten här! 

 


ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och den regionala nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av närmare 120 medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.

www.oresundsinstituttet.org  |  www.newsoresund.org