Danmarks nya mittenregering planerar stora reformer – skattesänkningar, ny “miljonärsskatt” samt färre regelverk i vården

Efter rekordlånga förhandlingar presenterade statsminister Mette Frederiksen (S) på onsdagen Danmarks nya regering bestående av Socialdemokratiet, Moderaterne och Venstre. Mittenregeringen vill bland annat satsa på fler anställda inom vården, samtidigt som man öppnar för fler privata alternativ. På skatteområdet sänks toppskatten rejält för stora grupper samtidigt som reseavdraget sänks. De mest högavlönade får dock betala en högre toppskatt, en “miljonärsskatt”. Dessutom ska mer pengar gå till försvaret, vilket bland annat ska finansieras av en slopad helgdag – troligen Store Bededag.

En och en halv månad har det tagit för de tre partierna Socialdemokratiet, det ledande borgerliga partiet Venstre och förre statsministern Lars Løkke Rasmussens mittenprojekt Moderaterne att enas om att gå i regering tillsammans och att ta fram ett gemensamt politiskt program. Det är längre än några andra regeringsförhandlingar i modern tid i Danmark, skriver Berlingske.

Flera större reformer planeras:

– Skattereform. Den statliga toppskatten halveras till 7,5 procentenheter för årsinkomster på mellan 552 500 och 750 000 danska kronor. För inkomster mellan 750 000 och 2,5 miljoner utgår toppskatt som tidigare med 15 procent. För årsinkomster över 2,5 miljoner danska kronor höjs toppskatten till 20 procent. Skattesänkningarna kommer i huvudsak att finansieras genom ett sänkt reseavdrag. Dessutom införs ett skattestopp, som innebär att om skatten i framtiden höjs på ett område måste det följas av sänkt skatt på ett annat.

– Arbetsförmedlingsreform. Jobcentren läggs ner och kommunerna får större frihet i hur man vill organisera sin verksamhet för att förmedla jobb och få människor i sysselsättning.

– Vården. Regeringen vill helt förändra hur vården styrs, dokumenteras, kontrolleras och ges. Det ska bland annat ske genom stora satsningar på fler anställda inom vården, bland annat psykiatrin, men också genom att fler privata alternativ och vårdgivare tillåts. Satsningarna på fler anställda ska bland annat finansieras av nedskärningar inom administrationen i kommuner och regioner. Välfärden ska bli mindre reglerad och omfattningen av den statliga tillsynen ska minska, medan enskilda chefer ges större makt över sin verksamhet. Moderaternes hjärtefråga om att lägga ner regionerna och låta staten ansvara för sjukhusen har blivit till en strukturkommission som ska undersöka hur vården framöver kan samarbeta bättre över fack- och geografiska områden.

– Pensionen. Den så kallade Arne-pensionen, som innebär att den som arbetat 42-44 år på arbetsmarknaden har möjlighet att gå i pension tre år tidigare, slås samman med den så kallade seniorpensionen, som ger möjlighet till att gå i pension tidigare för personer som blivit utslitna på arbetsmarknaden. Det nya regelverket omtalas som Arne plus.

– Försvaret. Fler satsningar görs, för att snabbare nå målet om att två procent av BNP ska läggas på försvaret. Det ska bland annat finansieras av att en helgdag slopas, troligen Store Bededag.

– Klimatet. Målet för när Danmark ska vara klimatneutralt tidigareläggs, från år 2050 till år 2045. Dessutom sätts ett nytt mål upp, om att landets utsläpp ska minskas med 110 procent till år 2050. En koldioxidavgift för lantbruket införs, som ska gå till grön omställning för branschen. Mer natur till lands och till havs ska skyddas.

– Utbildning. Hälften av de danska kandidatutbildningarna (motsvarar svensk master) ska förkortas till ett år. Samtidigt kortas tiden som studerande kan få SU (studiestöd). Fler engelskspråkiga utbildningsplatser inrättas.

– Invandringspolitik. Den strama invandringspolitiken behålls, men mjukas upp på några punkter. Bland annat ska det bli lättare för vissa flyktingar från Syrien att få stanna i Danmark.

(News Øresund)

Källor: Altinget och Berlingske