Genmab konsoliderar sin verksamhet i Köpenhamn och bygger ett nytt globalt huvudkontor för cirka 700 anställda

Bioteknikföretaget Genmab är ett av de life science-företag i Medicon Valley som har vuxit mest när det gäller antalet anställda under de senaste fem åren. Därför bygger företaget ett nytt globalt huvudkontor i Köpenhamn, nästan fyra gånger större än det nuvarande, för att få mer plats. Det nya huvudkontoret är en milstolpe för företaget, säger Birgitte Stephensen, Executive Vice President & Chief Legal Officer på Genmab. De många nyanställda beror dels på bioteknikföretagets ambition att i större utsträckning ansvara för marknadsföringen av sina egna cancerläkemedel, dels på många nya forskningsprojekt.

Läs hela artikeln på News Øresund