Möt danska och svenska experter om fastighetsmarknaden i Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg – anmäl dig till Real Estate Øresund 9 februari

Vad innebär lågkonjunkturen, den stigande inflationen och det höjda ränteläget för fastighetsmarknaden i Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg? På Øresundsinstituttets samhällsbyggnadskonferens Real Estate Øresund i Hyllie den 9 februari möter du tre experter från Danmark och Sverige som berättar om den senaste utvecklingen på fastighetsmarknaden: Morten Jensen (CEO/head of advisor, Newsec Danmark), Fitore Regjepaj (chef värdering och analys, Croisette Real Estate Partner) och Fredrik Dackheden (partner Catella Corporate Finance i Malmö).Är du intresserad av samhällsutveckling, stadsplanering och fastighetsmarknaden? Anmäl dig då till Real Estate Øresund den 9 februari 2023 i Malmö. Möt Danmarks ambassadör i Sverige, Malmö kommunstyrelses ordförande, Köpenhamns och Malmös stadsarkitekter, E.ON och Ørsted om grön energi, Wihlborgs, Stena Fastigheter, Vasakronan, Granitor och Fojab om utvecklingen i Skåne, experter från Catella, Croisette och Newsec Danmark om fastighetsmarknaden i Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg, konjunkturexperter från Danske Bank och Swedbank samt Bo Lundgren och Anders Jarl i ett samtal om erfarenheter från tidigare ekonomiska kriser. Läs och anmäl dig


REAL ESTATE ØRESUND
Dag:
torsdag 9 februari 2023
Tid: kl 9-17
Plats: Quality Hotel View, Hyllie, Malmö
Deltagaravgift: 4.995 SEK / 3.595 DKK per person exkl. moms.
Øresundsinstituttets medlemmar deltar med två personer kostnadsfritt och för ytterligare deltagare är medlemspriset 2.495 SEK respektive 1.795 DKK per person exkl. moms.

Sista dag för anmälan: 31 januari

Klicka här för anmälan

Klicka här för att läsa programmet


Tema: förändring och förnyelse

Samhället är inne i en period av kraftig förändring. Pandemi, krig i Ukraina, klimatkris samt stigande inflation och räntor är några av de faktorer som bidrar till att Danmark och Sverige väntas gå in i en lågkonjunktur under 2023 för att åter nå en tillväxt under 2024 eller 2025. Samtidigt innebär en kris också en stark drivkraft till förnyelse. Vi har därför samlat arkitekter, samhällsplanerare, fastighetsföretagare, värderare, konjunkturexperter och politiker för att få en bred bild av utmaningar, förändring och förnyelse.


Konferensprogram

08.15 REGISTRERING OCH KAFFE


09.00 Välkomna 
Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet
Trine Grönlund, moderator


09.10 Dansk-svenskt samarbete under förnyelse
Migrationskrisen och pandemin har utsatt det dansk-svenska samarbetet för prövningar men har också skapat tätare kontakter mellan regeringarna. Tre händelser för nu länderna närmare varandra: den svenska Natoansökan, Danmarks avskaffande av förbehållet mot att ingå i EU:s försvarssamarbete och den nya svenska regeringens intresse för dansk kriminalpolitik.
Kristina Miskowiak Beckvard, Danmarks ambassadör i Sverige

09.25 Malmö och Greater Copenhagen
Dansk-svenska jobbmässor, hållbara städer och arbete för att bygga en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn, Öresundsmetron. Malmös samarbete med Köpenhamn och inom det politiska samarbetet Greater Copenhagen fortsätter att utvecklas.
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö och styrelseledamot i Greater Copenhagen


09.50 Skånskt energibehov och danska vindkraftsplaner i Östersjön
Höjda elpriser och hotande effektbrist i Skåne och stora satsningar på havsbaserad vindkraft utanför Sveriges kuster. I Östersjön planerar Danmark att göra Bornholm till energiö och danska Ørsted vill bygga sex havsbaserade vindkraftsparker i Sverige. Vad innebär det för framtidens elförsörjning?

Sebastian Hald Buhl, country manager Sverige, Ørsted
Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige


10.30 KAFFEPAUS


11.00 Framtidens stadsplanering i en tid av snabb förändring – Köpenhamn arkitekturhuvudstad 2023
Hur ser Köpenhamns och Malmös stadsarkitekter på den framtida stadsutvecklingen och vad innebär det att städerna samarbetar när den danska huvudstaden av UNESCO utsetts till världens arkitekturhuvudstad 2023 och värd för UIA World Congress of Architects 2-6 juli? Temat för kongressen är “Sustainable futures – leave no one behind”. Arkitekturåret firas med satsningen Copenhagen in Common och Malmö arbetar som partner med ett arkitekturpris under den kompletterande rubriken “Malmö in the making”.
Camilla van Deurs, Köpenhamns stadsarkitekt
Finn Williams, Malmös stadsarkitekt 


11.35 Svenska fastighetsinvesteringar i Danmark
Efter flera expansiva år av svenska fastighetsinvesteringar i Danmark har det svenska ägandet blivit omfattande. Øresundsinstituttet presenterar en ny rapport.
Jenny Andersson, biträdande chef och senioranalytiker Øresundsinstituttet

 

 


11.50 Hur påverkar den ekonomiska krisen Skåne?
Samtalspanel med gemensam trendspaning: Hur påverkas näringslivet och fastighetsmarknaden i Skåne av den ekonomiska krisen med höjd inflation med höga energipriser, höjda räntor och fallande reallöner?
Ulrika Hallengren, vd Wihlborgs Fastigheter
Unni Solbe, vd Stena Fastigheter Malmö
Magnus Skiöld, styrelseordförande Granitor Properties
Anna Stenkil, regionchef Vasakronan
Daniel Nord, vd Fojab Arkitekter


12.30 LUNCH


13.30 Fastighetsmarknaden i Malmö, Lund och Helsingborg
Fredrik Dackheden, partner Catella Corporate Finance i MalmöFitore Regjepaj, chef värdering och analys, Croisette Real Estate Partner 

14.05 Fastighetsmarknaden i Danmark
Morten Jensen, CEO/head of advisor, Newsec Danmark


14.35 Konjunkturläget i Danmark
Las Olsen, cheføkonom Danske Bank

15.00 KAFFEPAUS

15.30 Konjunkturläget i Sverige
Pernilla Johansson, seniorekonom, Swedbank


16.10 Erfarenheter från tidigare ekonomiska kriser
Bo Lundgren, lundaekonomen som var finansmarknadsminister under finanskrisen på 1990-talet och som var chef för Riksgäldskontoret under finanskrisen 2008/2009.
Anders Jarl, styrelseordförande i Wihlborgs Fastigheter där han tidigare varit vd, är en av de mest erfarna företagsledarna på den skånska fastighetsmarknaden och har från bolagssidan upplevt såväl konjunkturuppgångar som finanskriser.


16.40 Real Estate Øresund Award – prisutdelning
Lotta Strömgren Jönsson, juryns ordförande, ordförande Centrum för Fastighetsföretagande
Susanne Rikardsson, juryledamot, vd Fastighetsägarna Syd
Sven Gustafsson, juryledamot, exploateringschef Malmö stad


16.55 SUMMERING OCH EFTERFÖLJANDE MINGEL


Real Estate Øresund
Dag: torsdag 9 februari 2023
Tid: kl 9-17
Plats: Quality Hotel View, Hyllie, Malmö
Deltagaravgift: 4.995 SEK / 3.595 DKK per person exkl. moms.
Øresundsinstituttets medlemmar deltar med två personer kostnadsfritt och för ytterligare deltagare är medlemspriset 2.495 SEK respektive 1.795 DKK per person exkl. moms. 

Klicka här för anmälan2023 års vinnare av Real Estate Øresund Award delas ut vid Real Estate Øresund den 9 februari

Real Estate Øresund | konferens med prisutdelning | 9 februari 2023 i Hyllie|

Fastighetsbranschens eget pris Real Estate Øresund Award väcker stort intresse när det premierar de bästa prestationerna under det senaste året från aktörer som gör skillnad för Öresundsregionen. 

Priserna delas ut i samband med Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund som arrangeras på Quality Hotel View i Hyllie, Malmö, den 9 februari 2022

Det finns tre kategorier:

Årets Nytänkare
En aktör som genom sitt nytänkande har bidragit till att förändra fastighetsbranschen och det sätt vi generellt tänker. Det kan vara att använda beprövade metoder men att dessa appliceras på ett nytt sätt. Men det kan lika gärna vara att göra något på ett helt nytt sätt. Att agera gränsöverskridande bidra till att tänka nytt och att hitta nya lösningar på kända problem. Det kan också vara en aktör som tar en ledande roll i samarbete mellan branschen/företagen och högskolorna/forskarna.
Med denna utmärkelse vill vi premiera en aktör som har modet att pröva nya vägar!

Årets fastighetsföretagare
Fastighetsföretagande handlar om ett långsiktigt och metodiskt arbete. Den som arbetar med fastigheter och dess förvaltning arbetar tålmodig, i det tysta. Mycket av det långsiktigt värdeskapande arbetet sker med små medel och uthållighet. En fastighetföretagare som arbetar utifrån ett långsiktigt hållbart, ekonomisk, miljömässigt och socialt perspektiv.
Med denna utmärkelse vill vi premiera en uthållig aktör som maler på mot långsiktig framgång!

Årets fastighetspartner
Att vara en framgångsrik partner består i att på bästa sätt rådge och bistå sin uppdragsgivares i dennes verksamhet. En “partner” är sällan den som skördar resultatet av en framgångsrik strategi eller en lönsam affär, men kan ofta vara den som på olika sätt bidragit med nyckeln till det lyckade resultatet. Att vara partner kräver kunskap och kompetens men också ett mod att vara oberoende och att stå kvar när det blåser.
Med denna utmärkelser vill vi premiera en fastighetspartner som på ett förtjänstfullt sätt bidrar/bidragit till sin uppdragsgivares framgång och resultat!

Jury :
Lotta Strömgren Jönsson, ordförande Centrum för Fastighetsföretagande
Susanne Rikardsson, vd Fastighetsägarna Syd
Sven Gustafsson, exploateringschef Malmö stad

Bakom Real Estate Øresund Award står: Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd och Malmö Stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet.