Analys av det dansk-svenska skatteavtalet

Rapport om det dansk-svenska skatteavtalet där Øresundsinstituttet har medverkat i framtagandet på uppdrag av Region Skåne. Syftet har varit att objektivt och sakligt redovisa ländernas skattesystem, skatteavtalet och effekterna i det kommunala utjämningssystemet. Rapporten färdigställdes i november 2017 och offentliggjordes i augusti 2018.

|Klicka här för att läsa raporten|