Konsekvenser av den danska storkonflikten

Omkring 440 000 offentliganställda berörs direkt av den arbetsmarknadskonflikt som just nu pågår i Danmark. Uppemot 2 400 av dem bor i Sverige, enligt tal från 2015. Indirekt kommer det att få stora konsekvenser för hela det danska samhället om strejken och den efterföljande lockouten bryter ut. I och med att tågtrafiken väntas bli inställd, även över Öresundsbron, och flygtrafiken till och från Kastrup också kan komma att påverkas, kommer storkonflikten även att få konsekvenser i södra Sverige.

Strejk: 4 april
Lockout: 10 april
(Medlarna kan skjuta upp stridsåtgärderna i två gånger 14 dagar)

I början av mars varslade flera fackföreningar om strejk för offentliganställda i Danmark, efter att avtalsförhandlingarna brutit samman. Konflikten handlar framför allt om hur stora löneökningarna ska bli under kommande tre åren, men även om mer specifika frågor som lärarnas arbetstid. Totalt har facket varslat om strejk för cirka 90 000 personer anställda i staten, regionerna och kommunerna, från och med den 4 april. De offentliga arbetsgivarna har svarat genom att varsla om lockout från och med den 10 april, för 120 000 statsanställda, 70 000 regionanställda och 250 000 kommunanställda. Medlarna har dock möjlighet att skjuta upp stridsåtgärderna två gånger 14 dagar.

Om strejken och lockouten som varslats till den 4 respektive 10 april blir ett faktum väntas det betyda stopp för tågtrafiken över Öresundsbron, skriver News Øresund.

Då det vid en strejk eller lockout inte kommer finnas personal för alla centrala arbetsuppgifter som krävs i driften av tågtrafiken kan Banedanmark bli tvungna att ställa in all tågtrafik i Danmark. Det gäller även tågen över Öresundsbron, upplyser Banedanmarks presstjänst.

– Vi har idag upplyst järnvägsföretagen om att de strejkvarsel vi har mottagit kommer drabba Banedanmarks verksamhet mycket hårt om den bryter ut. Bemanningen uppskattas bli allt för gles och utspridd. Därför kommer järnvägstrafiken att ställas in, kommenterar Søren Boysen, teknisk chef vid Baneverket, i ett pressmeddelande.

2014 strejkade medarbetarna på den svenska Öresundstågsoperatören Transdev, dåvarande Veolia, vilket gjorde att tågtrafiken över Öresundsbron blev inställd. Vid det tillfället tillhandahöll DSB bussar som körde resenärer över sundet.

Skånetrafiken har dock ännu inte beslutat hur de ska agera om konflikten i Danmark bryter ut, uppger Mikael Espling, affärschef Öresundståg vid Skånetrafiken, för News Øresund.

– Stänger Banedanmark trafiken kan vi inte köra över bron. Vi hoppas att konflikten löser sig innan det blir så men självklart behöver vi förbereda oss på det. Vi ska se till att vara förberedda om den situationen uppstår. Vår plan är att hålla oss uppdaterade hela tiden, följa utvecklingen och föra dialog med båda parter, säger Mikael Espling till News Øresund.

Även flygtrafiken från Köpenhamns flygplats i Kastrup kan påverkas av strejk och lockout.

Det står ännu inte helt klart hur Köpenhamns flygplats i Kastrup skulle drabbas om varslen om strejk och lockout träder i kraft. Flygplatsen drivs av ett privat bolag och har inga offentliganställda, men exempelvis kommer 34 procent av resenärerna normalt sett till och från flygplatsen med tåg.

En annan viktig aktör som kan påverka flygplatsens verksamhet är den statliga, danska vädertjänsten DMI. Enligt Kasper Hyllested, presschef för Köpenhamns flygplats, är flygplatsen i dialog med DMI och räknar med att få överblick i veckan.

Så drabbas det danska samhället i övrigt av en storkonflikt, skriver News Øresund:

DR Nyheder har listat tio konsekvenser för danskarna om storkonflikten verkligen blir av:

  1. Sjukhusen måste skjuta upp operationer för icke livshotande åkommor
  2. Den kollektiva trafiken kan komma att stå stilla.
  3. Skolor kan behöva stänga och undervisningen kan kanske inte tas igen.
  4. Studentexamensprov kan skjutas upp och elevernas förberedelser lär försämras.
  5. Universitetsundervisning och tentor kan skjutas upp.
  6. Många förskolor kommer att stänga.
  7. Polisen kommer inte att kunna utreda mindre brott lika snabbt och uppkörningar kan exempelvis skjutas upp.
  8. Medborgarservice som utfärdande av pass och körkort, flyttregistrering och andra administrativa uppgifter kan ta längre tid.
  9. Färre parkeringsvakter kan patrullera gatorna – om de inte undantas från konflikten.
  10. Rättegångar kan skjutas upp – om domstolarna inte undantas från konflikten.