FAKTA: Flyttmönster över Öresund

Denna faktaartikel uppdateras årligen.

FLYTTNING. Antalet personer som flyttade över Öresund ökade något under 2022 jämfört med föregående år. Mest ökade antalet flyttar från Östdanmark till Skåne: från 1 223 till 1397 personer. I absoluta tal är det fler som väljer att flytta från Skåne till Östdanmark och även där ökade antalet något i fjol jämfört med 2021: 1 803 till 1 862.

Under de senaste sju åren har utvecklingen av det totala antalet flyttar över sundet varit relativt stabil. Flyttmönstren över Öresund har dock haft tre stora trendbrott under 2000-talet.

Det första kom redan år 2000, då bron invigdes och antalet personer som flyttade över Öresund ökade kraftigt. Nästa trendbrott kom 2010, då vände flyttströmmarna och det var för första gången fler som flyttade från Skåne till Östdanmark än tvärtom. 2018 skedde ett nytt trendbrott då fler svenska än danska medborgare flyttade från Skåne till Östdanmark.

Enligt den senast tillgängliga statistiken bor det nära 20 000 personer i Skåne som är födda i Danmark och fler än 11 000 personer i Östdanmark som är födda i Skåne.

Sett till medborgarskap är det nästan lika många svenska som danska medborgare som flyttar från Sverige till Danmark – runt 43 procent danska medborgare och 44 procent svenskar. Resterande 12 procent är medborgare i något annat land. I andra riktningen, från danska till svenska sidan, är det 61 procent danska medborgare och 25 procent svenska medan 14 procent är medborgare i ett annat land.

 


Nedan följer följande diagram och tabeller:

  • Diagram: Antal personer som flyttar över Öresund 1998-2022
  • Tabell: Antal personer som flyttar över Öresund
  • Tabell: Antal personer som flyttar från Skåne till Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden) efter nationalitet
  • Tabell: Antal personer som flyttar från Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden) till Skåne efter nationalitet

 


Antal personer som flyttar över Öresund

Från Skåne till Östdanmark Från Östdanmark till Skåne Totalt
1998 711 553 1264
1999 641 630 1271
2000 665 1157 1822
2001 700 1568 2268
2002 814 2214 3028
2003 1032 2652 3684
2004 1371 2875 4246
2005 1528 3102 4630
2006 1514 4284 5798
2007 2062 4360 6422
2008 2524 3356 5880
2009 2923 3234 6157
2010 2979 2727 5706
2011 2775 2308 5083
2012 2551 1876 4427
2013 2764 1713 4477
2014 2326 1334 3660
2015 1950 1322 3272
2016 2041 1419 3460
2017 2129 1386 3515
2018 1870 1522 3392
2019 1765 1407 3172
2020 1824 1433 3257
2021 1803 1223 3026
       2022
1862 1397                3259

 

Källa: Region Skåne/Öresundsdatabasen


Antal personer som flyttar från Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden) till Skåne efter medborgarskap

0 Danskar Svenskar Övriga Totalt
1998 302 214 37 553
1999 383 211 36 630
2000 785 304 68 1157
2001 1160 335 73 1568
2002 1733 338 143 2214
2003 2166 310 176 2652
2004 2381 313 170 2864
2005 2579 294 212 3085
2006 3616 332 324 4272
2007 3596 462 292 4350
2008 2623 448 278 3349
2009 2441 484 300 3225
2010 2044 402 274 2720
2011 1734 356 221 2311
2012 1349 347 180 1876
2013 1212 347 154 1713
2014 830 318 186 1334
2015 833 331 158 1332
2016 893 341 185 1419
2017 762 429 195 1386
2018 844 430 248 1522
2019 828 345 234 1407
2020 897 361 175 1433
2021 758 286 179 1223
            2022
             851 348 198              1397

 

Källa: Region Skåne/Öresundsdatabasen. Nationalitet definieras i ovanstående tabeller som medborgarskap. De personer som har dubbelt medborgarskap räknas i statistiken som svenska.


Antal personer som flyttar från Skåne till Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden) efter medborgarskap

0 Danskar Svenskar Övriga Totalt
1998 342 335 34 711
1999 299 301 41 641
2000 315 326 24 665
2001 364 312 24 700
2002 525 257 32 814
2003 706 278 48 1032
2004 1000 320 41 1361
2005 1145 300 77 1522
2006 1076 327 103 1506
2007 1401 500 153 2054
2008 1748 545 216 2509
2009 2041 472 393 2906
2010 2086 566 306 2958
2011 1969 544 246 2759
2012 1719 584 248 2551
2013 1841 630 293 2764
2014 1432 678 216 2326
2015 1208 554 188 1950
2016 1165 690 186 2041
2017 1047 916 166 2129
2018 837 854 179 1870
2019 801 793 171 1765
2020 818 807 199 1824
2021 753 845 205 1803
2022
806 825 231 1862

Källa: Region Skåne/Öresundsdatabasen. Nationalitet definieras i ovanstående tabeller som medborgarskap. De personer som har dubbelt medborgarskap räknas i statistiken som svenska.

 

 


Om statistiken

Region Skåne/Öresundsdatabasen publicerar statistik för antalet flyttningar mellan Öresundsregionens kommuner. Årsstatistik publiceras i februari och kvartalsstatistik i februari, maj, augusti och november. Nationalitet definieras i ovanstående tabeller som medborgarskap. De personer som har dubbelt medborgarskap räknas i statistiken som svenska. Diagram och tabeller uppdateras årligen.

Källor: Region Skåne/ Öresundsdatabasen, SCB och Danmarks Statistik.