Vasakronan, NAI Svefa och Catena Fastigheter tilldelades Real Estate Øresund Award 2018

Från vänster Per Wieslander från NAI Svefa som utsågs till Årets Fastighetspartner 2018, Eric Sjöstedt och Anna Stenkil från Vasakronan som utsågs till Årets Fastighetsföretag 2018 samt Benny Thögersen som är vd på Catena Fastigheter som utsågs till Årets nytänkare 2018 med sin satsning på lager till e-handel med bland andra Boozt.com som hyresgäst i Ängelholm. Längst till höger Lotta Strömgren Jönsson, ordförande i Centrum för Fastighetsföretagande, CFFF, som tillsammans med Fastighetsägarna Syd och Malmö stad står bakom priset i ett samarbete med Øresundsinstituttet.

Fastighetsbranschens eget pris Real Estate Øresund Award premierar de bästa prestationerna under året från aktörer som gör skillnad för vår region. Priserna delades ut i samband med Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund som arrangeras idag den 8 februari 2018 på Quality Hotel View i Hyllie i Malmö.

 

Vi har glädjen att presentera vinnarna av Real Estate Øresund Award 2018 i de tre kategorierna:

• Årets fastighetsföretagare

• Årets fastighetspartner

• Årets nytänkare

 

Årets Fastighetsföretagare 2018

Fastighetsföretagande handlar om ett långsiktigt och metodiskt arbete. Den som arbetar med fastigheter och dess förvaltning arbetar tålmodig, i det tysta. Mycket av det långsiktigt värdeskapande arbetet sker med små medel och uthållighet. En fastighetsföretagare som arbetar utifrån ett långsiktigt hållbart, ekonomisk, miljömässigt och socialt perspektiv.
Med denna utmärkelse vill vi premiera en uthållig aktör som maler på mot långsiktig framgång!

Vinnare är: Vasakronan

Som dominerande fastighetsägare i Malmö city har företaget på nära håll fått uppleva konsekvenserna av våra förändrade konsumtionsvanor. Med en kombination av uthållighet, professionalism och kreativitet har Vasakronan tagit täten för att tillsammans med andra fastighetsägare omvandla och revitalisera livet i Malmös stadskärna. Med ett initiativ till gemensamt formulerad vision och strategi för fastighetsägare i innerstaden, har Vasakronan inte bara stärkt sitt eget bestånd utan även förutsättningarna för övriga fastighetsägare i city.

Övriga nominerade: Atrium Ljungberg och Stena Fastigheter

 

Årets Fastighetspartner 2018

Att vara en framgångsrik partner består i att på bästa sätt rådge och bistå sin uppdragsgivares i dennes verksamhet. En “partner” är sällan den som skördar resultatet av en framgångsrik strategi eller en lönsam affär, men kan ofta vara den som på olika sätt bidragit med nyckeln till det lyckade resultatet. Att vara partner kräver kunskap och kompetens men också ett mod att vara oberoende och att stå kvar när det blåser.
Med denna utmärkelse vill vi premiera en fastighetspartner som på ett förtjänstfullt sätt bidrar/bidragit till sin uppdragsgivares framgång och resultat!

Vinnare är: NAI Svefa

NAI Svefa har under många år varit en ledande och kompetent samarbetspartner till såväl kommunala förvaltningar som privata aktörer. Med en medveten satsning på tjänster inom samhällsbyggnad och projektutveckling har företaget under senare år kompletterat med omfattande tjänster inom stads-, fastighets- och projektutveckling. Genom förvärv av managementkonsulterna Fasticon och Sensa har företaget ytterligare breddat sin kompetens till att täcka alla perspektiv av fastighetsägandet.

Övriga nominerade: GEHL Arkitekter och Malmö Citysamverkan

 

Årets Nytänkare 2018

En aktör som genom sitt nytänkande har bidragit till att förändra fastighetsbranschen och det sätt vi generellt tänker. Det kan vara att använda beprövade metoder men att dessa appliceras på ett nytt sätt. Men det kan lika gärna vara att göra något på ett helt nytt sätt. Att agera gränsöverskridande bidra till att tänka nytt och att hitta nya lösningar på kända problem. Det kan också vara en aktör som tar en ledande roll i samarbete mellan branschen/företagen och högskolorna/forskarna. Med denna utmärkelse vill vi premiera en aktör som har modet att pröva nya vägar!

Vinnare är: Catena Fastigheter

Inom en nisch som historiskt knappast betraktats som nyskapande, har Catena visat på ett nytänkande och en förmåga att uppfatta trender kopplat till förändrade konsumtionsmönster. Företaget identifierade tidigt e-handelsoperatörernas specifika behov och genom en insiktsfull satsning på e-handelslogistik har Catena framgångsrikt bidragit till att etablera flera delar av vår region som ledande inom e-handel. 

Övriga nominerade: Rosengård Fastigheter

Bakom Real Estate Øresund Award står Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd och Malmö Stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet.

Juryn består av: Lotta Strömgren Jönsson (ordförande i Centrum för Fastighetsföretagande), Susanne Rikardsson (vd Fastighetsägarna Syd) och Håkan Thulin (exploateringschef Malmö Stad).