Uppdragsanalys för Nordiska ministerrådet: ID- och gränskontroller i Norden – effekter av ID- och gränskontroller i ett nordiskt perspektiv

ID- og grænsekontroller i NordenØresundsinstituttet har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram rapporten “ID- och gränskontroller i Norden – effekter av ID- och gränskontroller i ett nordiskt perspektiv”. Från Nordiska ministerrådets hemsida där rapporten även finns att läsa och ladda ner:

Denna rapport beskriver effekterna av de tillfälliga gränskontroller och ID-kontroller som förekommer i Norden sedan drygt ett halvår tillbaka. Rapporten fokuserar på de effekter kontrollerna har på mobiliteten, resenärer och ekonomin i de nordiska gränsregionerna. Rapporten ger en översikt över de åtgärder som respektive land har vidtagit för att genomföra dessa kontroller och den innehåller också en närmare analys av situationen i ett antal utvalda gränsområden i Norden. Analysen visar att kontrollerna generellt fungerar relativt smidigt och att de inte stör trafiken med undantag för tågtrafiken över Öresundsbron där både tillgängligheten och restiden har försämrats väsentligt. Det är också i Öresundsområdet som tranportörernas kostnader för ID-kontrollerna är som störst.Rapporten har utarbetats av Öresundsinstittutet på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Läs mer