Sveriges radio: Fler huvudkontor till Malmö

Sedan Öresundsbron invigdes för snart 20 år sedan har allt fler företag flyttat sina huvud- och specialistkontor till Malmö, en trend som ser ut att fortsätta.

Intervju med Anna Palmehag, analytiker på Øresundsinstituttet.

Lyssna på inslaget på Sveriges radios hemsida här.