Sverige vill förlänga gränskontrollerna mot Danmark och Tyskland

Den svenska regeringen vill ännu en gång förlänga gränskontrollerna mot Danmark och Tyskland. Foto: News Øresund – Mandus Örarbäck

Den svenska regeringen vill fortsätta kontrollera gränsen mot Danmark och Tyskland i ytterligare sex månader. De menar att det är nödvändigt för den inre säkerheten. Justitiedepartementet kontaktar nu EU-kommissionen om en förlängning av gränskontrollerna. Det uppger SR.

Den svenska regeringen vill ännu en gång förlänga gränskontrollerna mot Danmark och Tyskland.

– Vi ser ett fortsatt hot när det gäller inre säkerhet och ett behov av att kontrollera resandeströmmarna in till Sverige, säger Morgan Johansson, Sveriges justitieminister, till SR.

Enligt Morgan Johansson stoppas mellan 150 och 200 personer varje vecka i de svenska gränskontrollerna.

Det svenska beskedet om förlängda gränskontroller kommer efter att de sex Schengenländer, däribland Danmark, som i dagsläget utför gränskontroller gemensamt har diskuterat förlängningar.

EU-kommissionen ska nu granska det svenska beskedet. Förra gången Sverige förlängde kontrollerna föreslog kommissionen att Sverige skulle införa gränsnära kontroller. Men det finns det ingen laglig grund för ännu, enligt Morgan Johansson.

De danska gränskontrollerna vid gränsen mot Tyskland löper ut den 12 maj, men även Danmark förbereder sig på en förlängning. (News Øresund)