Danskarna betalar en mindre andel av sin inkomst i skatt idag än för tio år sedan

Under de senaste tio åren har danskarna betalat en allt mindre andel av sin lön i inkomstskatt. Foto: News Øresund

Under de senaste tio åren har danskarna betalat en allt mindre andel av sin lön i inkomstskatt. Det gäller för de flesta inkomstgrupperna. Minskningen är större för de som tjänar mest men de tio procenten av danskarna med högst inkomster betalar fortfarande in över en fjärdedel av all skatt i landet. Detta enligt siffror från Danmark Statistik.

Om man delar in befolkningen i Danmark efter hur mycket de tjänar är det bara den tiondel med högst inkomst som betalar över 33 procent i inkomstskatter. Det beror framförallt på att de betalar långt mer i aktieskatt och så kallad toppskatt än andra inkomstgrupper. Toppskatt betalas på den delen av årsinkomsten som ligger över 467 000 danska kronor.

De tio procent av danskarna som har högst inkomster skattar också mest räknat i kronor och ören. 34 procent av skatteintäkterna från inkomstskatter i Danmark kommer från den tiondel av befolkningen som tjänar mest.

Men andelen av danskarnas löner som går till inkomstskatter har minskat under de senaste tio åren. Minskningen har varit större för de som tjänar mer men störst har den varit för de tio procent av danskarnas som tjänar näst mest. De betalade 3,3 procentenheter mindre i inkomstskatt 2016 jämfört med 2006.

För de grupper som tjänar minst har inkomstskatterna inte minskat. Det gäller dock inte de tio procent som tjänar allra minst. Den gruppen består främst av studenter. (News Øresund)

Fakta: så är beräkningarna gjorda

Danmarks Statistik gjorde sina beräkningar genom att dela in den danska befolkningen i tio grupper efter personlig inkomst före skatt. Skatteprocenten räknades ut genom inkomstskatternas andel av inkomsten före skatt. De skatter som räknas med är bara skatter på personlig inkomst. Utöver dessa tillkommer andra skatter som till exempel moms och bolagsskatt.