Den danska finansvärlden saknar kvinnor i ledningsgrupperna

Danske Banks omorganisation har resulterat i nio män och en kvinna i den högsta ledningen, något som föranlett Berlingske Business granskning av jämställdheten inom finanssektorns ledningsgrupper. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Sex kvinnor och 50 män. Så är könsfördelningen i de högsta ledningsgrupperna för elva stora bolag inom finanssektorn, som Berlingske Business granskat. Enligt forskare är en viktig orsak till snedfördelningen att danska kvinnor i allmänhet tar ut mycket längre föräldraledighet än männen.

Granskningen har föranletts av Danske Banks nyligen genomförda rockad av organisationen, som resulterat i att den högsta ledningen nu består av nio män och en kvinna. Men det är inte unikt inom den danska finansvärlden. Av de elva granskade bolagen saknar sju stycken – Jyske Bank, Nykredit, Spar Nord, PFA, Danica, Tryg och Topdanmark – helt kvinnor i företagsledningen.

– Det är ingen imponerande bild som tecknas av könsfördelningen i ledningarna inom den danska finanssektorn. Det är dessvärre samma bild som vi ser i alla sektorer av det danska näringslivet. Det är en jättestor utmaning att vi inte lyckats få fram fler kvinnor som chefer, säger Nina Smith, professor i ekonomi vid Aarhus Universitet, till Berlingske Business.

Hon menar att de ojämlika uttaget av föräldraledighet har betydelse för att kvinnor i allmänhet inte kommer lika långt som män i karriären.

– Danska kvinnor tar ut lång föräldraledighet och andelen som männen tar ut är mycket liten jämfört med våra nordiska grannar. Efterhand har det framkommit otroligt mycket evidens för att det är där du hittar förklaringen. Kvinnorna saknar inte kompetens eller talang. Och det finns ingen forskning som stödjer att det fortsatt skulle handla om gammaldags diskriminering, säger hon till Berlingske Business.

Nina Smith menar att det börjar komma fler kvinnor på nivån precis under den högsta ledningen i danska företag, men att utvecklingen mot det sista steget går mycket långsamt. (News Øresund)

Fakta: Könsfördelning i högsta ledningen

Företag Män Kvinnor
Danske Bank 9 1
Nordea 5 1
Nykredit 5 0
Jyske Bank 5 0
Sydbank 2 1 (vd)
Spar Nord 3 0
ATP 5 3
PFA 4 0
Danica 5 0
Tryg 4 0
Topdanmark 3 0

Urvalet av företag har gjorts av Berlingske Business utifrån kriteriet att de är några av de största finansiella bolagen i Danmark.