Svensk skogsindustri vill satsa på Max IV för att utveckla produktionen

Nyinvigda materialforskningsanläggningen Max IV erbjuder en möjlighet att på atomnivå studera hur material ser ut och utvecklas under processer – något den svenska skogsindustrin är intresserad vill nyttja för att utveckla produktionsmetoderna. Foto: News Øresund

Den svenska skogsindustrin vill investera i ett eget strålrör i den nya materialforskningsanläggningen Max IV som invigdes i förra veckan. Även företag som Tetra Pak och danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk förhandlar om att använda anläggningen i sitt utvecklingsarbete.

Sex företag inom den svenska skogsindustrin, däribland SCA, Södra och Holmen, förhandlar med Max IV om att investera i ett eget strålrör i forskningsanläggningen Max IV.
– Det är första gången en bestämd bransch gått ihop och vill diskutera med oss, säger Jesper N Andersen, vetenskaplig direktör på Max IV, till News Øresund.
Han berättar hur Max IV inte enbart kan ge bilder av olika material på atomnivå utan även får helt nya och unika möjligheter när det gäller att följa processer, något som kan hjälpa skogsindustrin att utveckla bättre metoder för tillverkning av cellulosa.

Inom nio månader hoppas han ha ett avtal på plats med de sex svenska skogsföretaget. Max IV:s direktör Christoph Quitmann är dock så pass säker på att avtalet blir av att skogsföretagen finns med på den presentation han gör för media dagen innan invigningen av Max IV.

När News Øresund möter Copenhagen Capacitys vd Claus Lønborg under Max IV-invigningen är det just kopplingen universitet-näringsliv som han lyfter fram som en nyckelfråga för hur stor betydelse anläggningen ska få för samhället. Han betonar att man i såväl Danmark som Sverige måste bli bättre på att föra ut forskningsresultat i praktisk användning i näringslivet.

En viktig person kring samarbetet med näringslivet är Marjolein Tunnissen som är forskningssamordnare för strukturbiologi vid Max IV. Vid pressvisningen dagen före invigningen berättar hon att bland andra har förpackningsföretaget Tetra Pak och läkemedelsbolaget Novo Nordisk tidigare använt föregångaren Max-lab i sitt utvecklingsarbete och att förhandlingar pågår med de båda bolagen om att använda Max IV. Mer får hon dock inte säga av sekretesskäl.

Så länge företagen går med på att offentliggöra resultaten från Max IV är det gratis att använda forskningsanläggningen. Ofta krävs det ett samarbete med en forskargrupp vid ett universitet för att fullt ut få nytta av resultaten från Max IV. Om den svenska skogsindustrin väljer att investera i ett eget strålrör betalar de investering och drift samtidigt som halva användningstiden måste upplåtas till universitetsforskare. (News Øresund)

Bilderna från invigningen av Max IV

På årets ljusaste dag när solen stod som högst på himlen den 21 juni 2016, invigdes materialforskninganläggningen Max IV i Lund av statsminister Stefan Löfven (S) och med högtidstal av bland andra kung Carl XVI Gustaf och Peter Wallenberg Jr. News Øresund var på plats och presenterar här nedan ett urval av bilderna. Klicka på bilderna för att förstora.

Fakta Max IV

Max IV-laboratoriet är världens just nu mest briljanta ljuskälla som kan liknas vid ett starkt mikroskop som kan undersöka olika material ner på atomnivå. Tekniken har delvis utvecklats i Lund sedan tidigt 1980-tal hos föregångaren Max-lab med accelerationerna Max I, II och III. De danska och småländska magneter som används i Max IV är mera kompakta än tidigare.

Ljuset som används i anläggningen kommer från elektroner som skjuts iväg med nästan ljusets hastighet i en accelerator och som sedan leds in i en av två ringar. När magneterna bryter deras bana avger de ett intensivt och fokuserat ljus som samlas upp i strålrör och leds mot de material som ska undersökas.

På flera håll i världen planeras för liknande anläggningar som använder den nya tekniken. Enligt Max IV:s maskindirektör Pedro Fernando Tavares innebär de nya konkurrenterna inga problem dels för att efterfrågan på materialforskning är stor, dels för att samarbetet med de nya anläggningarna hjälper Max IV att vidareutvecklas.

Ort: Lund, granne med blivande spallationsanläggningen ESS.
Vad: Materialforskningsanläggning baserad på synkrotronljus. Anläggningen består av en linjäraccelerator och två lagringsringar där den största har en omkrets på 528 meter och därmed är ungefär lika stor som Colosseum i Rom.
Nytta: Ger kunskap om materials egenskaper vilket kan bidra till bland annat bättre förpackningar, elektronik, solfångare, läkemedel och livsmedel.
Anställda: Omkring 250 personer kommer att jobba på Max IV när anläggningen är fullt utbyggd.
Forskare: Man räknar med att cirka 2000 forskare från hela världen kommer att besöka anläggningen varje år.
Pengar: Hittills har cirka 4 miljarder kronor investerats i anläggningen där 14 strålrör är finansierade. År 2026 väntas anläggningen vara fullt utbyggd med 26-28 strålrör och då har investeringen växt till 6 miljarder kronor, varav knappt 2 miljarder avser själva byggnaden.
Ägare: Max IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning som ägs av Vetenskapsrådet, Vinnova, Lunds universitet och Region Skåne.
Övriga finansiärer: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har bidragit med 400 miljoner kronor till Max IV. Även om det räknas som en svensk anläggning har några av de fjorton första strålrören fått en mera internationell finansiering. Finlands akademi, Estland samt ett konsortium av danska universitet, regionala och nationella myndigheter investerar sammanlagt 200 miljoner kronor i strålrör vid Max IV. Övriga strålrör finansieras av tolv svenska lärosäten och av Vetenskapsrådet.

Svensk skogsindustri vill satsa på Max IV för att utveckla produktionen

Invigningen av materialforskningsanläggningen Max IV avslutades med en symbolisk stängning av en av de 15 ton tunga portarna till den stora lagringsringen där Christoph Quitmann, direktör på MAX IV-laboratoriet, statsminister Stefan Löfven och kung Carl XVI Gustaf fick hjälp av tryckluft och två specialister. Foto: News Øresund

Svensk skogsindustri vill satsa på Max IV för att utveckla produktionen

Statsminister Stefan Löfven (S) invigningstalar. Foto: News Øresund

Svensk skogsindustri vill satsa på Max IV för att utveckla produktionen

Lunds kommunstyrelses ordförande Anders Almgren (S), Socialdemokraternas ordförande i Lund Björn Abelson (S) och Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) samtalar en stund innan invigningen.

Svensk skogsindustri vill satsa på Max IV för att utveckla produktionen

Peter Wallenberg Jr (till vänster) talar med Max IV:s direktör Christoph Quitmann. Stunden innan berättade Peter Wallenberg Jr, som är ordförande i Knut och Alice Wallenberg Foundation, i sitt högtidstal att stiftelsen redan tidigare varit med som finansiär av föregångaren Max-lab och att man nu bidragit med 400 miljoner kronor till Max IV. Foto: News Øresund

Svensk skogsindustri vill satsa på Max IV för att utveckla produktionen

Kung Carl XVI Gustaf betonade i sitt tal hur viktigt det är med nya upptäckter för att samhället ska klara framtidens utmaningar. – Vi behöver samarbeta över gränser för att lösa problem och bygga en hållbar framtid. Foto: News Øresund

Svensk skogsindustri vill satsa på Max IV för att utveckla produktionen

Flera hundra personer från politik, akademi och näringsliv samlades för att inviga Max IV. Foto: News Øresund

Svensk skogsindustri vill satsa på Max IV för att utveckla produktionen

Sångerskan Mahan Moin som framförde sången Elysium som är specialskriven för Max IV. Foto: News Øresund

Svensk skogsindustri vill satsa på Max IV för att utveckla produktionen

Det fungerar! Marjolein Thunnissen, forskningssamordnare för strukturbiologi vid Max IV-laboratoriet, visar vid ett pressmöte dagen före invigningen en av de första bilderna tagna från ett av strålrören. Foto: News Øresund

Svensk skogsindustri vill satsa på Max IV för att utveckla produktionen

Närproducerat! Magneterna som böjer elektronerna så att de styrs runt i Max IV lagringsrinkar har levererats av Danfysik i Taastrup strax utanför Köpenhamn och av småländska Scanditronix Magnet AB. Foto: News Øresund