Konjunkturuppgången i Skåne mattas av – kompetensbrist största utmaningen i näringslivet där 34 500 nya jobb skapats på fem år

Fortsatt högkonjunktur – men den tendens till avmattning av konjunkturen som syntes i höstens skånska konjunkturrapport har blivit tydligare. Sysselsättningstillväxten är positiv i alla sju skånska delområden även om ökningen är svagare än tidigare. Arbetslösheten minskar fortsatt, dock inte i samma takt. Den disponibla inkomsten har haft en svag förändring jämfört med tidigare och samtidigt ökar inkomna skulder hos Kronofogden. I ett femårsperspektiv syns en fortsatt strukturomvandling i det skånska näringslivet där det skapats 34 500 nya jobb. Främst är det små och medelstora företag och arbetsställen som står för jobbtillväxten i Skåne. Det visar rapporten Skånsk Konjunktur, framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne med ägarstiftelser.

 

Klicka här för att läsa hela analysen


Kompetensbrist största utmaningen
31 av de skånska kommunernas näringslivschefer har intervjuats till vårens upplaga av ”Skånsk konjunktur”. De är till stor del eniga om att näringslivet i deras respektive kommuner fortsatt går starkt och att den absolut största utmaningen för det skånska näringslivet är kompetensförsörjningen. Alla typer av kompetenser efterfrågas och det uppges vara brist på allt från hotell- och restaurangpersonal till programvaruutvecklare och industriarbetare. Få av näringslivscheferna rapporterar om att en konjunkturavmattning märks av bland företagen.

52 procent av de nya jobben i Skånes näringsliv skapas i Malmö – 20 procent i Kristianstad
De senaste åren har det skånska näringslivet växt med runt 34 500 jobb. 52 procent av de nya jobben har skapats på arbetsställen i Malmö och 20 procent i Helsingborg. Lund och Kristianstad står för fyra respektive tre procent av jobbökningen samtidigt som Ystad tappar i antalet jobb totalt. Rapporten visar också att två av tre nya jobb har skapats i företag eller vid arbetsställen med färre än 50 anställda, samtidigt som de större företagen med över 100 anställda har minskat antalet anställda i hela Skåne förutom i just Malmö och Helsingborg.

Nyföretagandet minskar – en stor del av de nystartade företagen finns i sydvästra Skåne
I stora delar av Skåne minskar både nyföretagandet och konkurserna. Därmed är det bara i sydöstra och sydvästra Skåne som nettoföretagandet, mätt i antalet nystartade företag minus antalet konkurser, ökat. En stor del av de nystartade företagen finns i just sydvästra Skåne och Malmö.

Arbetslösheten i Skåne på en av de lägsta nivåerna på tio år – men högre än rikssnittet
Skånes arbetslöshet var 9,3 procent i februari och är därmed på en av de lägsta nivåerna på tio år. Inte sedan 2009 har den varit under nio procent i Skåne. Jämfört med hösten konjunkturrapport är arbetslösheten oförändrad, men sedan februari 2018 har den sjunkit med 0,5 procentenheter. Samtidigt är den skånska arbetslösheten betydligt högre än i riket i stort.

Avmattning på bostadsmarknaden – något lägre brf-priser och färre försäljningar
Bostadsmarknaden har på många ställen varit skakig det senaste året, men rapporten visar att Skånes bostadsrättspriser förblivit stabila. Mellan mars 2018 till februari 2019 sjönk bostadsrättspriserna med en procent jämfört med de föregående tolv månaderna, medan de sjönk betydligt mer i både Stockholm och Göteborg. Prisutvecklingen skiljer sig dock åt i Skåne. I östra delarna fortsätter priserna att stiga, dock från låga nivåer. I sydvästra Skåne och Lundaområdet har priserna däremot sjunkit respektive förblivit oförändrade och här är också kvadratmeterpriserna som högst. Att marknaden stannat av något jämfört med tidigare rekordår syns däremot på att antalet försäljningar av bostadsrätter sjunkit med fem procent under perioden.

Skånsk konjunktur ingår i ett treårigt analysprojekt som utförs av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne med ägarstiftelser.