Skåne klarar Brexit bättre än Stockholm

Enligt en undersökning gjord av Stockholms handelskammare väntas Skåne klara sig  bättre än Stockholm från följderna av det stundande brittiska utträdet ur EU. Anledningen är att den skånska exporten till EU relativt sätt är mindre än för Stockholm.

För Skåne svarar Storbritannien för 4,2 procent av den totala exporten medan Stockholms län har en exponering på drygt nio procent. Den skånska exporten till Storbritannien uppgår till knappt fyra miljarder svenska kronor jämfört med drygt 10 miljarder för Västra Götalands län och 27 miljarder för Stockholms län.

Sveriges största exportmarknader 2015
(miljarder SEK)
1. Norge: 121,7
2. Tyskland: 121,1
3. USA: 90,6
4. Storbritannien: 84,8
5. Danmark: 80,7
Källa: SCB