Real Estate Øresund 3 februari: Möt Skanska Öresunds vd Camilla Wieslander och Wihlborgs vd Anders Jarl i ett samtal om internationella influenser på fastighetsinvesteringar i regionen

Ett samtal mellan ledarna för två av regionens större fastighetsaktörer om hur de resonerar i samband med beslut om nya investeringar i regionen. Hur påverkas besluten av trenderna bland internationella investerare och hur ser bolagens ägare på deras strategier? Såväl Skanska som Wihlborgs ägs till cirka en tredjedel av utländska aktieägareInternationella influenser på fastighetsinvesteringar i regionen

Camilla Wieslander är vd för Skanska Öresund

Anders Jarl är vd för Wihlborgs Fastigheter3 februari 2016 Malmö Börshus


Fler talare på programmet

 

KEYNOTE SPEAKER – SMART CITIES
Vi är glada att kunna presentera Jukka Pertola, direktör på Siemens A/S, som huvudtalare på nästa års upplaga av konferensen Real Estate Øresund. Digital infrastruktur bidrar till smarta städer – teknologi och samhällsutveckling hänger ihop. Det är utgångspunkten för Siemens när de utvecklar lösningar som bland annat ska förbättra energiförsörjning, säkerhet och brandskydd i byggnader samt mobilitet och trafikflöden i städerna.

Genom att integrera hård- och mjukvara söker de nya lösningar som kan göra livet i städerna mer hållbart trots en ökande befolkning. Bland annat har Siemens bidragit till att optimera fler än 6 500 byggnader världen över till LEED Platinum. I Danmark tar de exempelvis fram ett nytt signalsystem till S-tågen och investerar över en miljard i forskning och utveckling av vindkraft.


SÅ KAN GREATER COPENHAGEN (ÖRESUNDSREGIONEN) UTVECKLAS TILL EN KONKURRENSKRAFTIG INTERNATIONELL METROPOL
Vilka globala utmaningar och möjligheter har Greater Copenhagen (Öresundsregionen)? Hur kan regionen utvecklas och vad innebär det att såväl Själland som Skåne satsar på att utvecklas till ett hållbart samhälle? Stine Bosse ger det internationella näringslivets syn på vår dansk-svenska region.

Stine Bosse är en av Danmarks mest erfarna ledare inom näringslivet. Idag är hon styrelseproffs och ordförande i Det Kongelige Teater, Tele Greenland, Europabevægelsen, Nunaoil, BankNoridk Group och Børnefonden. Hon är även styrelseledamot i tyska Allianz Group och TDC Danmark.


LÄGET FÖR DANSK OCH SVENSK EKONOMI
Är dansk ekonomi på väg mot en ny överhettning och en ny bostadsbubbla? Vad händer med ränteutvecklingen? Hur påverkar den nya regeringens åtstramningsprogram och de stora infrastrukturprojekten den danska konjunkturen?  En genomgång av utsikterna för dansk ekonomi med bakgrund i utvecklingen för den internationella ekonomin och på de finansiella marknaderna.
Sveriges ekonomi fortsätter att växa men Skåne sackar efter. Samtidigt ökar flyktingkrisen pressen på bostadsmarknaden medan den offentliga konsumtionen stiger. En aktuell bild av det svenska konjunkturläget med extra fokus på läget i Skåne och Öresundsregionen.

Danmarks ekonomi i ett internationellt perspektiv
Niels Lynggård är chef för Økonomisk Afdeling vid Danmarks Nationalbank

Sveriges ekonomi med fokus på Öresundsregionen
Olof Manner
 är chef för Swedbank Research samt tf chefekonom

 

FRAMTIDENS ARKITEKTUR SOM KONKURRENSKRAFT
Den globala konkurrensen mellan världens städer ökar när det gäller att attrahera talanger, turister, företag och investerare. Vilken betydelse har framtidens arkitektur för att skapa en stadsmiljö som förenar hållbarhet med en god livsmiljö och som skapar en tydlig profil som stärker stadens attraktionskraft?

Lene Espersen är direktør för Danske Arkitektvirksomheder och har tidigare varit partiordförande för de Konservative samt varit bland annat utrikesminister, ekonomiminister och justitieminister.

Christer Larsson är Malmös stadsbyggnadsdirektör och presenterade som regeringens utredare i mitten av oktober sitt betänkande Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design.

 

NIONDE UPPLAGAN AV KONFERENSEN
När Real Estate Øresund går av stapeln den 3 februari 2016 är det för nionde gången i ordningen. Vi arrangerar konferensen med övertygelsen att skapa den bästa mötesplatsen för Öresundsregionens fastighetsaktörer. Vi kommer löpande att informera om nya talare på programmet, men boka in datumet redan nu!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Datum: 3 februari 2016

Tid: kl. 09.00-16.30 med efterföljande mingel

Registrering: från kl. 08.15

Deltagaravgift: 3.395 SEK / 2.750 DKK per person exkl. moms.

Øresundsinstituttets medlemmar deltar med två personer kostnadsfritt och därefter är priset 1.195 SEK och 995 DKK per person exkl. moms.

Läs programmet  Anmäl dig  |


Mediesponsor:


Arrangör:

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av ett närmare 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner och det privata näringslivet.

|  www.oresundsinstituttet.org   |   www.newsoresund.org  |