Øresundsinstituttets dansk-svenska nätverksmöten senareläggs

Øresundsinstituttets dansk-svenska nätverksmöten under april månad flyttas fram i tiden på grund av den pågående coronapandemin i enlighet med beslut och rekommendationer från danska och svenska myndigheter.
Mötet den 2 april på Villa Copenhagen ställs in och vi återkommer om nytt datum:
Jubileumskonferensen den 23 april på Köpenhamns universitet med anledning av Öresundsbrons 20-årsjubileum flyttas fram till den 23 oktober efter samråd med våra samarbetsparter Saxo-Instituttet vid Københavns Universitet och Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet. Läs mer om konferensen och jubiläumsboken här
När det gäller planerade aktiviteter under maj och juni återkommer Øresundsinstituttet med besked som  vid varje tillfälle kommer att följa vid varje tidpunkt gällande beslut och rekommendationer från danska och svenska myndigheter.