Øresundsinstituttets dansk-svenska nätverksmöten senareläggs

Øresundsinstituttets dansk-svenska nätverksmöten i våren flyttas fram i tiden på grund av den pågående coronapandemin i enlighet med beslut och rekommendationer från danska och svenska myndigheter.

Hittills har följande datum för nätverksmöten lagts in i kalendern:

Mötet den 2 april på Villa Copenhagen ställs in och vi återkommer om nytt datum.

Jubileumskonferensen den 23 april på Köpenhamns universitet med anledning av Öresundsbrons 20-årsjubileum flyttas fram till den 23 oktober efter samråd med våra samarbetsparter Saxo-Instituttet vid Københavns Universitet och Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet. Läs mer om konferensen och jubileumsboken här

Nätverksmötet med Altinget i Köpenhamn den 10 november
Vi planerar just nu innehållet för nätverksmötet, men datumet är fastställt.

2021:

4. februar, 09.00: Real Estate Øresund, vores store heldagskonference om byudvikling og ejendomsmarkedet i Greater Copenhagen i Hyllie, Malmø.