Nya möjligheter uppstår i ett bredare dansk-svenskt musiksamarbete

Under de senaste åren har ett nära samarbete kring musik utvecklats i norra Öresund. Nya projekt drivs av det kommunala kulturhuset, Kulturværftet, i Helsingör och lokalen The Tivoli i Helsingborg, men involverar många fler aktörer på båda sidor om Öresund. Det handlar om talangutveckling, konsertsamarbete, samfinansiering, strategisk utveckling och kunskapsutbyte.

Det kommunala kulturhuset Kulturværftet i Helsingör och den privatdrivna spellokalen The Tivoli i Helsingborg startade 2017 ett projekt med stöd från Nordisk Kulturfonds Puls-grupp. Det var starten på ett längre samarbete som hela tiden har tagit nya vägar.
– Det fortsätter att öppna dörrar och det är svårt att låta bli att öppna dem, gå in och se hur det ser ut, säger Rasmus Schrøder, musikredaktör på Kulturværftet och fortsätter:
– Så som projektet har utvecklat sig hittills, så är det väldigt tydligt att det finns en stor utvecklingspotential som vi måste följa upp. Både på regional nivå, alltså i samarbete mellan Region Huvudstaden och Region Skåne, men även på nationell nivå. Det vore väldigt bra om det arbete vi gör kunde bidra till att driva på de nationella agendorna. När det så tydligt finns en stor utvecklingspotential regionalt skulle det vara märkligt om det inte också finns nationellt.

Tanken på samarbete uppstod utifrån insikten att det fanns ett helt outforskat musikfält på den andra sidan Öresund.
– Samarbetet bygger på idén om att det finns musik, eller faktiskt en hel musikbransch, i det andra landet som är rätt hemlighetsfull. Vi vet inte så mycket om vad som föregår där. Det kan vara jättestora konserter precis på andra sidan Öresund med en stor publik, utan att vi vet vem som spelar. Och det kändes ganska bissart, när vi började våra samtal med The Tivoli, att det faktiskt löper en mur genom Öresund, säger Rasmus Schrøder.

(News Øresund – Thea Wiborg)

Läs hela artikeln på News Øresund här

 

Denna intervju är en del av analysen: “Dansk-svenskt kultursamarbete”, framtagen av Øresundsinstituttet. Rapporten visar att den gränsöverskridande dynamiken och närheten mellan länderna är betydelsefull för de kultursamarbeten som förekommer. För rapporten genomfördes 23 intervjuer och en enkätundersökning med 123 svar. Rapporten släpptes den 24 mars och är den tredje delen av en större kulturanalys. Läs hela rapporten här.