”Det finns mycket att dela sins­emellan” – intervju om dansk-svenskt utbyte med Dramatens vd och chefdramaturg

Ett internationellt perspektiv krävs för att locka en scenkonstintresserad publik från Norden, Europa och hela världen, menar Maria Groop Russel, vd för Dramaten, Sveriges nationalscen för teater. Därför ser hon det nordiska nätverket som centralt, då det ger möjligheter att utbyta erfarenheter och jämföra sig över gränserna – och att anlita de bästa regissörerna, scenograferna och dramatikerna på en gränsöverskridande arbetsmarknad.

– Som nationalscen är det vår uppgift både att verka i det egna landet och att mäta oss med de bästa i världen, att hela tiden vara en del i det som sker. Det nordiska utbytet och samarbetet är en viktig del av det. Det är ett sätt att tillgängliggöra vårt utbud för publiken, så att de får ta del av det mest intressanta i Norden, Europa och världen. Utbytet är också ett sätt att öppet dela, att mäta oss med varandra. Vi vill ju att de bästa konstnärerna och skapande människorna ska vilja arbeta på vår teater, så det är en både en utvecklings och överlevnadsstrategi, säger hon.

För Maria Groop Russel är det mer relevant att tala om samverkan och utbyte inom hela Norden än enbart mellan Danmark och Sverige, eftersom hon upplever att nätverken även omfattar de andra nordiska länderna. I kulturinstitutionernas styrelser är det vanligt med ledamöter från grannländerna. Många av dem som arbetar mer konkret med scenkonsten rör sig också över gränserna.

– När det gäller de konstnärliga nyckelpersonerna som regissörer, scenografer och ljussättare är Norden en enda arbetsmarknad – det blir för litet annars. De rör sig väldigt sömlöst mellan Sverige, Norge och Danmark. I allmänhet tror jag att det fungerar mer så här inom de konstnärliga yrkena än inom scenteknik. Även när vi gör chefsrekryteringar ser vi på hela Norden och Europa, säger hon.

(Anna Palmehag – News Øresund)

Läs hela artikeln på News Øresund här

 

Detta är en intervju som gjorts till analysen “Dansk-svenskt kultursamarbete – samarbete och utbyte av personal och publik mellan Sverige och Danmark”. Rapporten visar att den gränsöverskridande dynamiken och närheten mellan länderna är betydelsefull för de kultursamarbeten som förekommer. För rapporten genomfördes 23 intervjuer och en enkätundersökning som fick 123 svar . Rapporten släpptes den 24 mars och är den tredje delen av en större kulturanalys. Läs rapporten här