Ny analys: Samarbetet över Öresund 2018 – Svenskt val, ny dansk lag, nya nyckelpersoner och geografisk utvidgning

Det gränsregionala samarbetet över Öresund är i snabb förändring. Under det senaste året har en rad nyckelpersoner tillträtt nya uppdrag i regionen. Det svenska valet i september väntas resultera i nya svenska representanter i de gränsregionala politiska samarbetsorganisationerna.

Såväl det tysk-dansk-svensk-norska politiska samarbetet STRING som det dansk-svenska samarbetet The Greater Copenhagen & Skåne Committee har växt respektive väntas växa med nya medlemmar.

Den nya erhvervsfremmeloven som förväntas bli beslutad av Folketinget under hösten ändrar nästa år spelreglerna för de danska regionernas medverkan i samarbetsorganisationen The Greater Copenhagen & Skåne Committee. 

Läs hela analysen här

Nya nyckelpersoner

Den politiska samarbetsorganisationen STRING har fått ny direktör, Thomas Becker, och The Greater Copenhagen & Skåne Committee har fått ny sekretariatsledare, Sara Røpke. Därutöver har det under det senaste året tillträtt nya utvecklingsdirektörer i alla tre regioner och i augusti fick By & Havn ny direktör, Anne Skovbro. Samtidigt har det danska region- och kommunvalet resulterat i nya danska politiker i samarbetet, bland annat Region Själlands regionsordförande, Heino Knudsen (S). I september var det val i Sverige vilket sannolikt också kommer att skapa rotation på de svenska politikerna. Det är dock ännu oklart vem som tar makten i Skåne såväl som i många kommuner, bland annat Malmö.

Geografisk utvidgning

Det dansk-tysk-svenska politiska samarbetet STRING har under 2018 utvidgats till västra Sverige och Norge i samband med att flera nya medlemmar tillkommit. De nya medlemmarna är: Malmö stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Østfold samt Akershus fylkeskommune. STRING är ett samarbete med fokus på de möjligheter som öppnas i samband med bygget av Fehmarn Bält-tunneln där ett samlat tyskt myndighetsgodkännande väntas senare i höst.

Även det dansk-svenska politiska samarbetet över Öresund är på väg att utvidgas. I veckan beslutade Region Halland att ansöka om medlemskap i The Greater Copenhagen & Skåne Committee. Beviljas Region Halland inträde växer detta samarbete mot nord och skulle då omfatta fyra regioner, 85 kommuner och drygt 4,3 miljoner invånare.

Ny dansk lag ändrar villkoren för samarbetet i The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Den 1 januari 2019 ändras villkoren för de danska regionernas medverkan i det dansk-svenska politiska samarbetet The Greater Copenhagen & Skåne Committee med Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne och 79 danska och svenska kommuner som medlemmar. Efter årsskiftet väntas den nya danska ”Lov om erhvervsfremme” träda i kraft. Lagen har varit på remiss (høring) under sommaren. Snart kommer den slutliga lagtexten att presenteras för Folketinget som väntas fatta beslut om den nya lagen under hösten. Øresundsinstituttets har i analysarbetet utgått från den skriftliga överenskommelse om förenkling av det danska erhvervsfremmesystemet som den 24 maj 2018 träffades mellan den danska regeringen och Dansk Folkeparti samt det förslag till ny Lov om erhvervsfremme som sänts ut till remiss (høring).

Syftet med den nya lagen är att förenkla och effektivisera det näringslivsfrämjande arbetet i Danmark. Antalet aktörer väntas minska, överlappningar i verksamheterna försvinna och dagens utbudsorienterade system ska ersättas av ett efterfrågestyrt stödsystem. Dessutom ska stödsystemet digitaliseras.

Lagen innebär att det näringslivsfrämjande arbetet och turistfrämjande arbetet i Danmark koncentreras till två nivåer – en nivå med kommuner samt sex nya tvärkommunala erhvervshuse med sex filialer och en övergripande nivå med den nya Erhversfremmebestyrelsen som har till föremål att understödja en sammanhängande decentral näringslivsfrämjande insats i Danmark. De danska regionernas möjlighet att arbeta med egna näringslivsfrämjande och turistfrämjande insatser upphör.

För det dansk-svenska politiska samarbetet i The Greater Copenhagen & Skåne Committee, GCSC, innebär den nya lagen att villkoren för den danska medverkan förändras den 1 januari 2019. De danska regionerna får även fortsättningsvis bedriva gränsöverskridande och internationella samarbeten men inte när det gäller näringslivsfrämjande arbete och turism, två arbetsområden som för närvarande finns i stadgarna till GCSC.

The Greater Copenhagen & Skåne Committes styrelse väntas under kommande styrelsemöten den 23 november och 12 december behandla erhversfremmelovens betydelse för Greater Copenhagen-samarbetet, bland annat i förhållande till stadgarna och rollfördelningen inom samarbetet.

GCSC omfattar idag två danska regioner och 46 danska kommuner samt en skånsk region och 33 skånska kommuner. Det är dock de tre regionerna som svarar för finansieringen av arbetet inom GCSC.

Medan Region Skåne har rätt att debitera skatt finansieras de danska regionerna av bidrag från stat och kommuner. Att den nya erhvervsfremmeloven från den 1 januari 2019 tar bort det näringslivsfrämjande och turistfrämjandearbetet från regionernas uppdrag innebär också att motsvarande finansiering tas bort från de danska regionerna. Här finns även de pengar som bekostat regionernas finansiering av den danska delen av The Greater Copenhagen & Skåne Committee samt Region Hovedstadens medfinansiering av den danska delen av informationstjänsten Øresunddirekt.

Samtidigt tillkommer den nya Erhvervsfremmebestyrelsen den 1 januari 2019 som en ny aktör med möjlighet att finansiera även gränsregionalt samarbete. Kommuner och initiativ som The Greater Copenhagen & Skåne Committe och Øresunddirekt DK kommer att kunna ansöka om medfinansiering till lokala näringslivsfrämjande projekt från Erhvervsfremmebestyrelsen som bildas den 1 januari 2019. Danmarks Erhversfremmebestyrelse, DEB, kommer att bestå av 16 ledamöter från bland andra kommuner, regioner och näringsliv samt en ordförande som ska vara från näringslivet och som utses av erhvervsministern. Erhvervsfremmebestyrelsens sekretariatsfunktion kommer att betjänas av Erhvervsstyrelsen från deras kontor i Silkeborg på Jylland.

Den nya erhvervsfremmeloven innebär även att regionernas finansieringen av Copenhagen Capacity och Wonderful Copenhagen kommer att upphöra.

Copenhagen Capacitys investeringsfrämjande arbete läggs under Udenrigsministeriet. Dessutom kan Copenhagen Capacity framöver söka medel till övriga insatsområden från Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Erhrvervsministeriet har prioriterat medel till Copenhagen Capacity för att säkra verksamheten under övergångsåret 2019.

Med det politiska avtalet om en förenkling av det danska näringslivsfrämjande systemet (erhvervsfremmesystemet) överförs regionernas tidigare finansiering av  Wonderful Copenhagen och turistutvecklingsbolagen Dansk Kyst- og Naturturisme och Dansk Erhvervs- og Mødeturisme till Erhvervsministeriet för det vidare arbetet med insatserna.

För mer information kontakta:

Thea Wiborg
senioranalytiker
mobil +46 704 94 84 96
thea.wiborg@
oresundsinstituttet.org

Johan Wessman
vd
mobil +46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@
oresundsinstituttet.org

Den 10 oktober presenterade Øresundsinstituttet den nya analysen “Samarbetet över Öresund 2018” vid ett dansk-svenskt nätverksmöte på Sveriges ambassad i København. Inför en fullsatt ambassad berättade ambassadör Fredrik Jörgensen om det dansk-svenska samarbetet innan analysen presenterades av Øresundsinstituttets senioranlytiker Thea Wiborg och vd Johan Wessman. Efteråt talade By & Havns nya vd Anne Skovbro om bolagets uppdrag att utveckla markområdena i Örestad och Köpenhamns hamnar samt om det väntade nya uppdraget från ägarna Köpenhamns kommun och danska staten som innebär att skapa en helt ny ö med plats för 35 000 invånare i stadens hamninlopp – Lynetteholmen.