Ny analys: Samarbetet över Öresund 2017

Det regionala dansk-svenska samarbetet fortsätter att förändras. Arbetet i The Greater Copenhagen & Skåne Committee utvecklas och blir mer konkret. Malmö har nyligen gått med i det tysk-dansk-svenska samarbetet STRING, som är på väg att utvidgas norrut mot Oslo. Formen för Malmös och Köpenhamns formella bilaterala samarbete har förändrats från fasta möten till löpande kontakt kring aktuella frågor och projekt. Samtidigt diskuteras framtiden för det dansk-svensk-norska samarbetet ”Den Skandinaviska Arenan” 

Klicka här för att läsa hela analysen

Nätverket av personer som deltar i minst två formella tvärregionala samarbetsprojekt eller -organisationer i den svensk-danska Greater Copenhagen-regionen omfattar 60 personer. Det är ett sammanhängande nätverk med undergrupper som har varsin gemensam nämnare: stadsutveckling, regionalt samarbete, gränshinder, interreg samt lokalt samarbete. Förändringar i styrelser och samarbetet påverkar naturligtvis nätverkets utformning. Sedan förra årets nätverksanalys har det bland annat skett förändringar i styrelserna för infrastrukturbolagen och en omorganisation av investeringsgruppen för programmet för utveckling av flyglinjer från Köpenhamn, Global Connected.

Framöver väntar fler förändringar. Det är kommun- och regionval i Danmark i november och nya politiker tillträder den 1 januari 2018. Även på tjänstemannanivå sker ett skifte. Två av tre regioner i Greater Copenhagen har nyligen fått nya utvecklingsdirektörer. Samarbetsorganisationen Greater Copenhagen & Skåne Committee byter i höst sekretariatschef. Det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen & Skåne Committee byter sekretariatschef. Den 1 november går Anette Prilow från Region Hovedstaden in som tillförordnad sekretariatschef i samband med att nuvarande chefen Sara Pezzolato Ipsen slutar för ett nytt jobb inom Region Hovedstaden. Anette Prilow är chefkonsulent vid Region Hovedstaden och arbetar med Greater Copenhagensamarbetet. Hon tar tillfälligt över ansvaret för det dansk-svenska samarbetssekretariatet på Nørregade i Köpenhamn i avvaktan på att en ny ordinarie sekretariatschef rekryteras.

De största börsbolagen har en mer internationell styrelse i Danmark än i Sverige. I de 18 största danska börsbolagen på Nasdaq C 20-listan har 45 procent av styrelseledamöterna internationell bakgrund eller koppling. Andelen internationella styrelseledamöter i de svenska börsföretagen på Nasdaq 30 Index Stockholm är 35 procent.

Ungefär en fjärdedel av de internationella ledamöterna i de största danska bolagen är svenskar, medan danskarna utgör mindre än tio procent av de internationella styrelseledamöterna i de största svenska bolagen. Amerikaner och britter sitter ofta i styrelserna både i Danmark och Sverige.

Tre trender i det svensk-danska näringslivet är: IKEA satsar på innovation med global fokus och bas i Greater Copenhagen-regionen, svenska fastighetsbolag investerar mer än någonsin i Danmark och danska arkitekter ritar många svenska ikonbyggen.

Øresundsinstituttet kartlägger i denna årliga rapport samarbetet i den dansk-svenska Greater Copenhagen-regionen. Vi tittar närmare på aktiva tvärregionala samarbetsprojekt och -organisationer och tecknar ett nätverk av personer, som sitter i minst två styrelser och styrgrupper för dessa. I årets rapport lägger vi också fokus på näringslivet. Vi undersöker de största börsbolagens styrelser och framhäver dansk-svenska företag samt gränsöverskridande aktiviteter inom näringslivet.

Klicka här för att läsa hela analysen

Den 4 oktober presenterade Øresundsinstituttet den nya analysen “Samarbetet över Öresund” vid ett dansk-svenskt nätverksmöte på Sveriges ambassad i København. Inför en i det närmaste fullsatt ambassad berättade ambassadör Fredrik Jörgensen om det dansk-svenska samarbetet innan analysen presenterades av Øresundsinstituttets senioranlytiker Thea Wiborg. Efteråt talade Greater Copenhagen & Skåne Committees och Region Skånes ordförande Henrik Fritzon om det regionala samarbetet följt av e-handelsföretaget Boozt Fashions vd Hermann Haraldsson som berättade om verksamheten i det dansk-svenska framgångsföretaget med dansk ledning, huvudkontor i Hyllie och lager i Ängelholm. Foto: News Øresund

Klicka här för större bild