Ny analys: Omkring 8 500 life science-studenter i Skåne på runt 120 utbildningar – flera STEM-kompetenser efterfrågas av branschen

Omkring 8 500 studenter är tillknutna en life science-utbildning i Skåne. Samtidigt är cirka 120 utbildningar i Skåne helt eller delvis riktade mot life science-branschen.

Å ena sidan blir den skånska life science-industrins behov av arbetskraft till stor del tillgodosett av de regionala utbildningarna. Å andra sidan finns det kompetensbrist och kompetensbehov med fokus på STEM-ämnena (Science, Technology, Engineering og Mathematics) samt en brist på medarbetare med kompetens inom regulatoriska och kommersiella områden. Det uppger flera branschaktörer.

Mer fokus på kopplingen mellan akademi och industri och ökad expertis inom exempelvis automatisering, digitalisering och entreprenörskap lyfts också fram som nödvändigt för att förbättra matchningen mellan utbilningar och branschens fortsatta utveckling. Det visar en ny analys som gjorts av Øresundsinstituttet inom ramen för Interreg-projektet ”Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative”.

 

 

 


Analysen undersöker
om utbildningssystemet i Skåne matchar den expertis som regionens life science-bolag behöver framöver. Analysen är baserad på svar från bolag och undersökningar av utbildningar i Skåne med fokus på life science, kompletterat med flera intervjuer. Analysen har gjorts av det dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet inom ramen för Interreg-projektet ”Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative”. Projektet drivs i samarbete med nätverks- och branschorganisationen Medicon Valley Alliance med finansiering från Interreg ØKS, Region Skåne och Region Sjælland.

Den 15 februari blev rapporten presenterad för Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS), som jobbar för att förbättra villkoren för forskning och innovation i Skåne genom ett samspel mellan den offentliga sektorn, akademin och näringslivet.

Klicka här för att läsa rapporten

 


HIGHLIGHTS FRÅN ANALYSEN


120

Omkring 120 utbildningar i Skåne är helt eller delvis inom life science.

8 500
Runt 8 500 studenter var 2020 knutna till en life science-utbildning i Skåne. Exempelvis studerar 1 360 studenter till läkare i Lund.

4 lärosäten med life science-utbildningar i Skåne
I Skåne finns fyra utbildningsinstitutioner för life science-studerande: Lunds universitet, Malmö universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och Högskolan Kristianstad.

Lunds universitet
Här finns nära 4 800 life science-studenter, och därmed flest i Skåne.

Malmö universitet
Cirka 1 800 life science-studenter finns på Malmö universitet, som därmed utbildar näst flest life science-studenter i Skåne.

Stärk automatiserings- och digitaliseringskompetenserna i Skåne
Yrkesprofiler med kompetens inom automatisering och digitalisering i förhållande till life science- och läkemedelsutveckling kan vara svåra att rekrytera i Skåne, uppger branschfolk.

Efterfråga och brist på kompetens inom primärt STEM, regulatory affairs, försäljning och marknadsföring
Kompetenser som är svåra att rekrytera i Skåne är relaterade till STEM-utbildningar, regulatory affairs, försäljning och marknadsföring. Det är samtidigt några av de ämnena där flest företag har behov för att rekrytera, uppger branschfolk i rapporten.

Tre starka forskningsområden i Medicon Valley
I Medicon Valley relaterar sig de tre största forskningsområdena till biokemi och molekylärbiologi, endokrinologi och metabolism samt onkologi.

Life science-forskning i Medicon Valley blir ofta mer citerad än genomsnittet
Av de 20 forskningsområden, som utgör hälften av den samlade life science-forskningen i regionen, har 15 områden citerats oftare än genomsnittet mellan 2006-2017.

7 500
Omkring 7 500 människor är anställda i life science-företagen i Skåne. Det er en stigning i sysselsättningen med cirka 25 procent jämfört med 2015, då omkring 6 000 personer sysselsattes i de undersökta life science-företagen.
7 rekommendationer från den skånska life science-industrin
– Stärk farmaceutkompetenserna
– Öka utbudet av yrkesutbildningar, exempelvis för processoperatörer
– Öka utbudet av utbildningar och kurser inom regulatoriska förhållanden och kvalitetssäkring
– Stärk kompetenserna inom digitalisering och automatisering
– Kombinera försäljning, marknadsföring och entreprenörskap med life science-expertis
– Stärk möjligheterna till efterutbildning
– Upprätta ett lärande- och utvecklingscenter för de studerande och industrin

 


CITAT FRÅN ANALYSEN


Ökat fokus på fler fritstående kurser

 

– Vi skulle önska att företag kanske gick ihop och beställde utbildningar som de betalar för gemensamt. Den möjligheten finns och då kan man också skräddarsy utbildningen och företagens medarbetare kan få högskolepoäng som de kan ha nytta av i sitt CV.
Kerstin Tham, rektor Malmö universitet 

 

– De fristående kurserna kan då hjälpa oss att bistå arbetsmarknaden på olika sätt och vi kan snabbare anpassa oss efter näringslivets behov.
Maria Björkqvist, vicedekan på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 

 

– Vi håller på att utveckla vårt utbud av fristående kurser, för trenden är där och vi ser att det kommer att växa de kommande åren.
Carl Grey, lektor i bioteknik vid Lunds tekniska högskola (LTH)

Lärosäten och studenter upplever kopplingarna till näringslivet på olika sätt

 

– Vi upplever att akademi och industri är tätare sammanflätade i Danmark, medan de är väldigt åtskilda i Sverige – man blir nästan tvungen att välja mellan de två efter att utbildningen avslutats.
Synapse – Life Science Connect Sweden

Flera life science-utbildningar riktar sig mod industrin – trend mot hands-on-kompetenser

 

– Efterfrågan på processoperatörer tror jag är en allmän trend, det finns en stor brist på de här hands-on människorna. Det är inte bara inom processteknik, utan även inom elektrifiering. De här som verkligen kan mecka med grejer på en tillräckligt hög nivå är det ont om och dem skriker alla efter. Men det är verkligen svårt att rekrytera studenter till de utbildningarna tyvärr – det är bekymret och det är därför de har lagts ner överallt.
Kristofer Modig, vicerektor vid Lunds tekniska högskola (LTH) 

 


För mer information, var vänlig kontakta:

Johan Wessman
Vd Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Anette Steenberg
Vd Medicon Valley Alliance
as@mva.org

 

GREATER COPENHAGEN LIFE SCIENCE ANALYSIS INITIATIVE is an EU-project aimed at increasing knowledge about the region’s life science cluster. The focus is on the demand for labourers, future expertise needs, and more. The project has received funding through the EU-programme Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak and will continue until June 2022. The project’s lead partner is Medicon Valley Alliance, and the partner is Øresundsinstituttet. Region Skåne and Region Zealand are co-funding the project.